از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

دستور اجراي قرارداد تشكيل كتابخانة معارف

دستور اجراي قرارداد تشكيل كتابخانة معارف؛ به مناسبت 24 آبان، روز كتاب، كتابخواني و كتابدار

سندي كه در اين شمارة معرفي مي‌گردد  به مناسبت 24 آبان، روز كتاب، كتابخواني و كتابدار انتخاب گرديده است. سند، دستور رياست وزرا، مبني بر اجراي قرارداد تشكيل كتابخانه معارف و تاريخ آن  متعلق به22 عقرب 1341ق. 22/8/1301ش. مي‌باشد و به شناسة  36630-297 در آرشيو ملي ايران نگهداري مي‌شود. قرارداد، شامل دو فصل است.  در فصل اول «تعهدات موسس كتابخانه» در قالب 10 ماده و در فصل دوم، «در مساعدت وزارت معارف» به صورت 9 ماده بيان گرديده است. اين قرارداد در جلسه 7 آبان 1301 به تصويب هيئت‌وزيران رسيده است.