سال : ماه :
جدول ساعات تدريس علوم مختلف در مدرسة دارالفنون
به مناسبت 7 آذر، روز وقف
/Portals/10/kaghazakhbar/Azar 95/ABDOL-HOSEAN-PARVIZ-NAVAEE-.jpg
گزیده مصاحبه با عبدالحسین پرویز نوایی
 

 

 


س‍ی‍دح‍س‍ن‌ م‍درس‌ در ج‍وان‍ی‌، به مناسبت دهم آذر، سالروز شهادت ايشان و روز مجلس؛

شناسۀ سند: 1458-25

منشأ: كتابخانه ملي

رنگ: سياه و سفيد

قطع: 21×15

تاريخ: - محل:- عكاس-

 

به مناسبت دهم آذر، سالروز شهادت آيت الله مدرس و روز مجلس؛

قناعت و کرامت شهيد مدرس؛

«در نجف روزهای جمعه کار می کردم و در آمد آن روز را نان می‌خریدم و تکه‌های نان خشک را روی صفحه کتابم می‌گذاشتم و ضمن مطالعه می‌خوردم. تهیه غذا آسان بود و گستردن و جمع کردن سفره و مخلفات آن را نداشت. خود را از همه بستگی‌ها آزاد کردم ...» 

http://serajnet.org/userfiles/www.salehin.com/fa/salehin/hekayat/modares/index.htm