از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
صدا جنگ خبري
صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي با هدف اطلاع رساني در زمينه اخبار و رويدادهاي تاريخ شفاهي در ايران و جهان در سال 1388 در دوازده شماره توسط اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد ملي تهيه و به علاقمندان تاريخ شفاهي ارائه شد. اين مجموعه از سال 1389 با تغييراتي در محتوا و تعداد عرضه شده است. در سري جديد صدا كه در چهار شماره ارائه مي شود، بخش «آشنايي با مؤسسه ها» به معرفي وبلاگ هاي تاريخ شفاهي اختصاص پيدا كرده و بخش «يادآور» كه به تاريخ تولد و يا فوت مصاحبه شوندگان تاريخ شفاهي اختصاص داشت، به بخش «ياد كودكي» تغيير پيدا كرده است. «ياد كودكي» خاطرات شخصيت ها از دوران كودكي خود است كه در مصاحبه با گروه تاريخ شفاهي درسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بيان داشته اند. ساير بخش هاي اين جنگ حبري به روال سابق تهيه و عرضه مي گردد.
سال : فصل :
اخبار
بچه‌‌هاي برنج / تاريخ شفاهي توسعه در مالي
تاريخ شفاهي شركت توتون امريكا
برنامه تاريخ شفاهي جنوب بزرگداشت چهل سالگي
تاريخ شفاهي، به بازيابي گذشته كشترارهاي كاروليناي جنوبي (SC plantation) كمك مي‌كند
درگذشت محمد‌ابراهيم باستاني‌پاريزي
ناصر زرآبادي، ويلونش را به موزه موسيقي اهدا كرد
به ياد هنرمند فقيد، استاد محمدرضا لطفي
مصاحبه‌هاي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران در بهار 1393
معرفي نويسنده دانش و فن
سراوستن هنري لايارد
راهنماي تشخيص و ارزيابي نوارهاي ويدئويي
معرفي مجموعه هاي گروه اطلاع رساني منابع ديداري- شنيداري
مجموعه مصاحبه با تعدادي از چهره‌هاي اقليت مذهبي فعال و اثر گذار در عرصه فرهنگ و هنر ايران
ياد كودكي
ترس و احترام/گزيده مصاحبه با آقاي دكتر احمد صدر حاج سيد جوادي
محلة كودكي من/گزيده مصاحبه با مهين افشان پور
چگونه نوازنده ويلن شدم/گزيده مصاحبه با ناصر زرآبادي
نقاشي‌هاي كودكي من/گزيدة مصاحبه با قباد شيوا
سياه مشق/گزيده مصاحبه با استاد جهانگير نظام العلما