از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

راهنماي تشخيص و ارزيابي نوارهاي ويدئويي


پيشينه
اين راهنما، به طور كلي براي بررسي ظاهري نوارهاي ويدئويي به منظور شناسايي مشكلات فيزيكي عمده و طبقه‌بندي آنها و براي تشخيص اينكه چه‌ مقدار در معرض آسيب قرار دارند، تهيه شده است.
فهم و شناسايي خطرات تهديدكنندة نوار هاي ويدئويي، پس زمينه مفيدي را براي حفاظت و نگهداري آنها فراهم خواهد ساخت. وقتي كه بررسي اوليه خود را به اتمام رسانديد، مي‌توانيد اقدامات حفاظتي مناسب را به انجام برسانيد. اقدامات حفاظتي ساده -مانند جانمايي مجدد- اغلب در همان زماني كه بررسي كاربردي آغاز مي‌شود، صورت مي‌گيرد.اگر مجموعه بزرگي داريد، برنامه حفاظت نوارها، بايستي به صورت مرحله‌اي صورت گيرد. يك بازرسي كامل از نوارها، به تعيين اولويت‌هاي حفاظتي، كمك خواهد كرد. اولويت‌ها، اغلب از طريق ارزيابي قدمت، وضعيت، اهميت و يا ارزش نوارها مشخص مي‌شود.
اولين گام در ارزيابي وضعيت نوارها، شناسايي فرمت آنها و يافتن سرنخي در خصوص قدمت و وضعيت آن مي‌باشد كه شما را از ويژگي خاص نوع بخصوصي از نوار، آگاه مي‌سازد. براي مثال، اگر شما در مجموعه‌تان، نوارهاي چهارلبه 2 اينچ داشته باشيد، به سادگي مي‌توان پيش‌بيني كردكه اين نوارها با توجه به قدمتشان در وضعيت بدي قرار دارند. همچنين اين واقعيت كه تجهيزات نوارهاي چهار لبه 2 اينچ كمياب هستند، سبب خواهد شد كه بدون در نظر گرفتن وضعيت آنها، اين فرمت از نوارها براي حفاظت در اولويت بالا قرار بگيرند. آگاهي از موجودي (فهرست) اوليه اين نوارها در مجموعه به منظور تدوين يك طرح و بودجة كلي براي پروژه حفاظتي مفيد خواهد بود.
بررسي ظاهري به دلايل متعددي، ارزشمند است. براي مثال اين بررسي به شما كمك خواهد كردكه آيا به استخدام يك كارشناس مقابله با بحران نيازداريد، يا يك فروشنده با تجربه عمومي زياد. اين بررسي‌ها به شما امكان مي‌دهد برآورد كنيد كه آيا اين منابع، آسيب‌هاي خاصي مثل كپك كه ممكن است براي سلامت كاركنان خطرآفرين باشد، دارند يا خير. ممكن است شما با سندروم سركه كه به صورت بالقوه ساير آثار را در معرض خطر آلودگي قرار خواهد داد، مواجه شويد.
انواع جديدتر نوار، بدون علايم آسيب بيروني، مي‌تواند اطلاعات بيشتري را دربارة وضعيت نوار ارائه دهد. لازم است كه از يك دستگاه بادوام و با كيفيت براي اين منظوراستفاده نماييد. با اين وجود از نظر يك فردآموزش نديده، درك اشكالات رايج در ضبط نوار و پخش مجدد آن مشكل است و همچنين ممكن است مضبوط‌هاي قديمي‌تر نرم به نظر برسد يا اشكالات رايجي به واسطة محدوديت‌هاي فناوري آن زمان به‌وجودآمده باشد. به‌علاوه، ممكن است برخي از مشكلات نوارها ناشي از رفتار عامدانه يك هنرمند باشد. وجود يك متخصص رسانه و يا متخصص اين رشته براي مشاوره در فرايند بررسي مفيد خواهد بود.
با اين وجود مشكلات نوارهاي قديمي‌تر، هميشه در بررسي‌ ظاهري مشهود نخواهد بود. پخش مجدد نوارهاي قديمي، آسيب‌هاي بيشتري را سبب خواهد شد، به‌خصوص اگر در ابتدا آن‌ها را تميز نكنيد و يا اين كه آن‌ها را با يك دستگاه بدون كيفيت پخش كنيد. اگر در مورد وضعيت نوار سؤال و ابهامي وجود داشته باشد، بايد احتياط كنيدكه تا زمان تهيه نسخه جديداصلي، از روشن كردن آن خودداري نماييد. لازم است كه وضعيت نوار در طول زمان انتقال به يك فرمت جديدتر، مورد مشاهده و بررسي قرار داشته باشد .
همانطور كه در بخش خطرات اشاره شد، مطالعات علمي اندكي در خصوص طول عمر نوارهاي ويدئويي وجود دارد. بهترين شيوه اين است كه در درجة اول با استفاده از تجربة عملي مهندسين و ساير كارشناسان فني و توليد كنندگان، مهارت خود را ارتقا دهيد.

مقدمات بررسي
مشخص نماييد كه اطلاعات حاصل از بررسي را چگونه ثبت خواهيد كرد. بهترين رويكرد اين است كه آن را در فهرست رايانه در يك فيلد مشخص و يا سيستم مديريت مجموعه وارد نماييد. تاريخ، شمارة نوار، عنوان نوار، فرمت، نام تجاري نوار، شرايط ايجاد و نام فرد ثبت كنندة اطلاعات را در حداقل فضاي ممكن ثبت نماييد.
روي يك سطح خشك و تميزكاركنيد. استفاده از يك ميز پوشيده شده با كاغذ تميز روش خوبي هم براي محافظت از دست افراد و هم براي محافظت از خود نوار است. معمولاً دستكش كتان بدون پرز توسط كاركنان بخش حفاظت استفاده مي‌شود. با اين وجود برخي افراد،كار با اين دستكش‌ها را مشكل مي‌دانند و نگران انتقال باقي‌ماندة مواد دستكش‌ها به نوار هستند. وقتي كه نوارهاي كاست را حمل و نقل مي‌كنيد نيازي به دستكش نيست زيرا سطح نوار، آشكار نيست. در حالي‌كه نوارِ حلقة باز بسيار آسيب پذير است. با اين وجود دستكش و ماسك صورت، براي دست زدن به نوارهاي مشكل‌دار مثل آن‌هايي كه كپك زده‌اند بايد در دسترس باشد. در هر صورت قبل از دست زدن به نوار ويدئويي، دستان شما بايستي تميز و خشك و عاري از كرِم و چربي باشد. به منظور حفظ پاكيزگي لازم است دستهايتان را به طور مرتب بشوييد.

رسيدگي به جعبه نوارها
جعبة نوار ما را به سرنخ‌هايي از وضعيت نوار هدايت مي‌كند. اگر جعبه كثيف باشد، قبل از بازكردن آن از پارچة نرم و بدون پرز براي پاك كردن سطح جعبه نوار استفاده كنيد. اين كار از آلودگي بيشتر نوار به‌وسيلة ذرات گرد و غبار جلوگيري خواهدكرد. همچنين، داخل جعبة نوار ممكن است ذرات خاك باشدكه مي‌توان آن را با يك پارچة نرم و بدون پرز يا با استفاده از هواي فشرده، پاك كرد. جعبة نوار ممكن است خميده يا شكسته باشد كه نشان دهندة استفاده ناصحيح از آن مي‌باشد. اگر به نظر مي‌رسد كه جعبه با رطوبت آسيب ديده، مي‌بايست با دقت علايم كپك يا ساير علايم آسيب‌ديدگي با آب را روي نوار كنترل كنيد. همچنين، در صورت نياز وضعيت هر نوار، برچسب جعبه‌ها و سلامت برچسب‌ها را رسيدگي نماييد. همچنين، در طول جانمايي مجدد به وجود منابع كاغذي كه به سازماندهي نياز دارند، توجه نماييد.

بررسي نوار
اگر يك نوار بو مي‌داد يا مشكوك به نظر مي‌رسيد، با استفاده از دستكش و ماسك كار كنيد. به جاي اين كه نوار را به صورت خود نزديك كنيدآن را با دستهايتان بررسي نماييد. مي‌توان با تكان دادن دست روي نواركمك كرد تا بوي بد به سمت شما بيايد، نوار را به سمت بيني خود نياوريد. اگر نوار مرطوب و خيس است، فوراً با يك فرد متخصص تماس بگيريد. همچنين به «كاربرگه اقدامات حفاظتي نوارهاي ويدئويي» اشاره شده در فهرست منابع نگاه كنيد. قبل از برداشتن نوار به علايم كپك توجه كنيد. انواع كپك‌‌ها وجود دارند: سفيد كوچك، رشته‌هاي قهوه‌اي و يا رشته‌اي به عنوان علايم كپك روي نوارهاي ويدئويي گزارش شده‌اند. اگر فكر مي‌كنيد كه نواري كپكي شده، بايستي فوراً از بقيه مجموعه تفكيك شده و توسط يك متخصص مورد بررسي قرار گيرد. اغلب نوارهاي قديمي بوي تندي مي‌دهند كه مربوط به فساد مواد چسب مي‌باشد. ممكن است شما بويي شبيه سركه را استشمام نماييدكه به طور معمول به سندروم سركه مربوط است. به‌علاوه پودر سفيد يا قهوه‌اي رنگ نيز، به عنوان نشانة فساد مواد چسب گزارش شده است. همچنين ذرات ريز يا شواهدي از استفاده ناصحيح را روي نوار و حلقه، مثل خاك، گرد و غبار و يا اثر انگشت جستجو كنيد. اگر هيچ علايمي از كپك وجود نداشت، نوار را برداريد و وجود ترك يا شكستگي را در كاست و يا قرقره جستجو كنيد. كنترل نماييد كه آيا هيچ نواري از كاست خارج شده و يا نوار دور قرقره شل شده است يا نه. هر چند وقت يك بارحلقة نوار را باز كنيد، زيرا ممكن است روي قرقره شل شده و تغيير شكل داده باشد. اگر تغيير شكل آن شديد نباشد، حفاظت نوار دور حلقه‌ها، به پيشگيري از آسيب بيشتر كمك خواهد كرد. با نگهداري نوار در يك زاوية 45 درجه و نگاه كردن به سطح افقي حلقة آن، مي‌توانيد تودة ناهموار را تشخيص داده و لبة آسيب ديدة آن را بررسي نماييد.
مجدداً مشكلاتي را كه مشاهده كرديد با دقت، ثبت نماييد. اين كار اقدامات حفاظتي اتخاذ شده را مشخص مي‌كند.