از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

تاريخ شفاهي شركت توتون امريكا


تاريخچة منطقه تاريخي توتون آمريكا از 120 سال قبل وقتي كه كه يك كارخانه سيگارسازي و مركز نام هاي تجاري مانند لاكي استريك بود، آغاز شد. در اواسط سال 1980 تجارت افول كرد و كارخانه‌ها بسته شد. حدود دو دهه بعد، شركت پخش پايتخت- شركت اصلي مادر (ورال )- به شهر دورهام وارد و به بازسازي اين ناحيه كمك كرد.
در سال 2004 شركت توتون آمريكا دوباره احيا و مركزي براي دور هم‌نشيني اهالي شهر برت، مك‌كيني، آپيا، جشنواره فيلم تمام مستند و .. شد. آنجا هم‌چنين مركزي براي رستوران‌ها، بيان حوادث و رويدادها و مسابقات فصلي شد.
به اين مناسبت پرديس توتون آمريكا، سالگرد تجديد حياتش را در 4 تا 7 سپتامبر با اجراي موسيقي، تورهاي گردشي، و گردهمائي افرادي كه براي زندگي در طول يك قرن گذشته به پرديس آورده شد‌ه‌اند، جشن گرفته شد.
گروه روايتگري تاريخ شفاهي، حكايت‌هاي پرديس توتون آمريكا را از 16 مي گردآوري خواهد كرد. مصاحبه‌ها در فضاي بستة داخل كاروان مستقر در پرديس توتون آمريكا انجام خواهد شد. اين مصاحبه‌ها 40 دقيقه طول مي‌كشد و نسخه هاي پشتيبان بر روي سي‌دي ضبط خواهد شد. قرار است مصاحبه‌ها به همراه موسيقي و احتمالاً با گفته‌هاي گروه روايتگري از راديوي ملي پخش شود.
پرديس توتون آمريكا، همچنين از كساني كه زماني در اين كارخانه كار مي‌كرده‌اند، خواسته است خاطرات خود را در 200 كلمه به همراه عكس و يا ساير رويدادهائي كه شاهد آن بوده‌اند، از طريق ايميل اين شركت به اشتراك بگذارند.