از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

برنامه تاريخ شفاهي جنوب بزرگداشت چهل سالگيبزرگداشت برنامه تاريخ شفاهي جنوب با 5300 مصاحبه كه در جريان پژوهش‌هاي دانشجويي در طول چهل سال جمع آوري شده است، با برپايي يك نمايشگاه در كتابخانة ويلسون برگزار شد.
ماليندا لاوري-جانشين جكلين داودهال و مدير برنامة فعلي- اظهار داشت كه «اين برنامه‌ها براي تمركز منطقه‌اي در نظر گرفته شده‌اند، تا مجموعة تاريخي جنوب را كه قبلاً تهيه شده تكميل كند.»
«لاوري»، مجموعه‌هاي مربوط به حوزه فرهنگ و سياست جنوب را كه به خوبي به مسايل مربوط به نژاد، كار، و جنبش هاي اجتماعي پرداخته‌اند، به لحاظ عمق كار و تنوع مورد ستايش قرار داد و گفت: «اساساً، اگر شما بخواهيد هر چيزي را درباره «جنوب»، به ويژه در قرن 20 و مسايل قبل از آن بدانيد، مي‌توانيد در مجموعه SHOP ‍[برنامة تاريخ شفاهي جنوب] آن‌ها را بيابيد».
او افزود: «تاريخ نگاري بسيار دشوار است، زيرا افرادي كه مطالبي را مي نويسند، اغلب كساني نيستند كه بيشترين تأثير را در روند وقايع گذاشته باشند اما آنها كساني هستند كه بيشترين قدرت را در جامعه دارا هستند. تاريخ شفاهي به ما كمك مي‌كند تا صداهاي افرادي را گردآوري كنيم، كه در غير اين صورت در هيچ بخش ديگري از تاريخ شنيده نخواهد شد.» او گفت: «بسياري از بخش‌هاي اين نمايشگاه، گفتگوها، و تورهاي پياده روي، همگي كارهايي هستند كه توسط دانشجوياني كه در اين پروژه مداخله و همكاري داشتند، به اجرا درآمده و برگزار شده است. برنامه اي كه متعلق به خودشان بوده و مهر خود را پاي اين كار زده‌اند. آنها مدام در حال انجام كارها، به روش‌هايي هستند كه من انجام نمي‌دهم، نمي‌دانم كه بايد انجامش داد، و چگونگي انجامش را هم نمي‌دانم و اين خيلي عالي است!»
يكي از پروژه‌ها، با عنوان جنبش‌هاي قديمي حقوق مدني كه آرشيوي از صدها مصاحبه در بارة اين جنبش‌هاست، بوسيلة مجموعه SHOP پذيرفته شده است.
لاوري همچنين بيان داشت: «از آنجا كه علاقة پژوهشگران، فقط در UNC [دانشگاه كاروليناي شمالي] خلاصه نمي‌شد، لذا SHOP در اوايل دهه 90 در نقاط ديگري از آمريكا، درباره فهم جدول زماني جنبش‌هاي قديمي اجتماعي و براي به دست آوردن عقايد و نظرات مختلف از جاهاي مختلف جنوب و ايالات متحده، به روش تجربه‌اي -كه از روش تحقيق پروژة جنبش‌هاي قديمي اجتماعي كسب شده بود – تلاشي را آغاز كرد. وي گفت مصاحبه‌ها به‌وسيله دانشجويان فارغ‌التحصيل و در شرف فارغ‌التحصيل هدايت و اجرا شدند. آن‌ها كساني بودند كه مي‌توانستند علاقه‌مندي‌هاي پژوهشي خود را ارتقاء دهند و در كلاس‌هاي تاريخ شفاهي كه در مجموعه‌هاي SHOP متمركز شده بود، شركت كردند.
گفتني است سابقه اين برنامه به زماني باز مي‌گردد كه در سال 1974 جكلين داودهال با يك دستگاه ماشين تحرير و يك ضبط صوت به تنهايي در اتاقي نشست و با وسواس تلاش كرد يك برنامه تاريخ شفاهي آغاز كند.هال، يادآوري كرد كه در روزهاي اولية اين برنامه وقتي كه با به‌كارگيري چند همكارموافقت نشد او مجبور شد بدون كمك كار كند. تا اين كه موفق شد از كمك مالي استفاده كند و چند دستيار ارشد تحقيق استخدام كند. او گفت: ما مجبور بوديم اندك اندك بر مشكلات غلبه پيدا كنيم و من فكر مي‌كنم كه فقط با انجام كار خوب، به اين كار موفق شديم. خانم هال در دانشگاه كاروليناي شمالي در مورد تاريخ زنان، تاريخ شفاهي جنوب و تاريخ روشنفكري/ فرهنگي كار مي كند. او از سال 2003 تا 2004 رئيس سازمان تاريخ آمريكا و از سال 2001 تا 2002 رئيس مؤسسه تاريخ جنوب بود. همچنين او مدير مؤسس برنامه تاريخ شفاهي جنوب از سال 1973 الي 2011 بوده است.
مجموعه SHOP، چندين بار مصاحبه هايي را درباره اعتصاب غذاي كاركنان UNC در سال 1968 با هوارد لي، اولين شهردار سياه پوست شهرچيپل هيل ترتيب داده است. در اين دانشگاه، مصاحبه هايي كه توسط دانشجويان دوره ليسانس و نيز دانشجويان فارغ‌التحصيل مديريت و اجرا شده اند، در مجموعه هاي تاريخ شفاهي SHOP محور شده اند.