از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
سيلور فيش

مشخصات ظاهري:

 حشرات باريك اندام،كوچك و بدون بال در حدود15-10 ميليمتروبعضي از انواع آنها تا 20 ميليمتر رشد مي‌كنند.اين حشرات نقره اي رنگ هستند و به آساني مي توان آنها را از روي دو شاخك و سه ضميمه موجود در دم‌شان تشخيص داد و اغلب در شب فعاليت مي كنند.

زيستگاه:

 دربسياري از ساختمان ها وجود دارند،ولي محل هاي مرطوب و انبارهاي سرد را براي سكونت ترجيح مي دهند.

خوراك:

 اين حشره مي تواند ماه‌ها بدون غذا زندگي كند،ولي اگر به‌كتاب دست يابد آن را تا قسمت داخلي عطف كتاب كه آغشته به چسب يا ژلاتين است مي بلعد،جلد كتاب را مي خورد تا به چسب آن برسد. اين حشره پروتئين،گوشت‌هاي آلوده،آرد ،كاغذ و چسب‌ها را دوست دارد.

توليد مثل:

 در مدت زماني كه جلد كتاب را مي خورد دائما" توليد مثل مي كند.فضاي تاريك پشت كتاب‌ها در قفسه ، پشت كاغذ در كشوها و محفظه ها مكان مناسبي براي تخم گذاري آنهاست.تخم‌ها پس از دو هفته،البته در صورت مساعد بودن درجه حرارت و ميزان رطوبت محيط تبديل به نوزاد مي شوند و پس از سه ماه اين نسل جديد بالغ شده،شروع به تخم گذاري خواهندكرد.

آشنايي با عوامل آسيب رسان