از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
يادداشت برداري
· از يادداشت كردن مطالب و گذاشتن علائم و خطوط در درون منابع خودداري كنيد.

· استفاده از خودكار و خودنويس در اتاق مطالعه براي كاربران  ممنوع است،زيرا جوهر آن‌ها باعث ايجاد لكه بر روي اثر و آسيب در ظاهر آن مي گردد.

كتابداران و آرشيويست ها براي كد گذاري آثار،بايد  از مداد با مغز نرم استفاده نمايند هر چند بهتر است تا حد ممكن اين كار صورت نگيرد.

· براي دنبال نمودن متن حتما" از كاغذهاي نشانگر استفاده كنيد.

· در هنگام كار با منابع هرگز اطلاعاتي به آنها اضافه و يا اطلاعاتي از آنها كم نكنيد،چون دراين صورت به اصالت منبع لطمه زده ايد.

· هرگز گوشه اثر را تا نكنيد،اگر مجبور به نشانه گذاري شديد، از يك تكه كاغذ سفيد و تميز براي قرار دادن بين صفحات استفاده نماييد.

· هرگز در اتاق مطالعه از دوربين براي عكس انداختن منابع استفاده نكنيد.