از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

آرشيويست ها و كتابداران يك وظيفه مهم و اساسي دارند آنها بايد  منابع و مجموعه‌هاي خود را در شرايط خوب نگهداري كنند و تمام اقدام‌هاي حفاظتي خود را بر روي كاهش خطراتي كه سلامت مجموعه و منابع را دچار مشكل مي كند، ،متمركز نمايند.

غذا خوردن و نوشيدن آشاميدني  درداخل محوطه‌اي كه مواد آرشيوي وكتابخانه‌اي در آن قراردارد ، براي كتابها و پرونده ها مضر و خطرآسيب ديدگي را در منابع  به طور چشمگيري افزايش مي دهد.

بنابراين در داخل محيط كتابخانه‌ها و مراكز آرشيوي بويژه مخازن نگهداري منابع از خوردن و آشاميدن پرهيز نمائيد زيرا :

· باقيمانده غذا، آفاتي نظير موش‌هاي خانگي،موش‌هاي صحرايي،پرندگان،سوسك‌ها وسيلورفيش‌ها را به سمت خود جذب مي كند و هم چنين مي تواند محيط مناسبي براي رشد و تكثير ميكروارگانيسم‌ها فراهم نمايد( همانند كپك زدن نان) .اين آفات مي توانند به طور مستقيم يا  غير مستقيم موجب تخريب منابع كتابخانه‌اي و آرشيوي شوند.

·موش هاي خانگي و صحرايي كتاب‌ها را به منظور تغذيه و لانه‌سازي تخريب مي كنند.آنها مي توانند با جويدن عايق سيم هاي برق، موجب آتش سوزي شده وهمين طور با جويدن اتصالات وسايل كتابخانه ها و مخازن ،آنها را تخريب كنند.

·فضله هاي جوندگان و پرندگان خاصيت خورندگي و تخريبي دارند و  مي توانند لكه هايي بر روي منابع ايجاد كنند كه قابل پاك شدن نيست و ثابت مي ماند.همچنين باعث اسيدي شدن آثار نيز مي گردند.

·لانه پرندگان نيز ، منبع مهمي از غذا براي حشرات مي باشد.      

· حشرات از مواد آلي مانند كاغذ،چسب،ژلاتين،آهار،چرم و جلد كتاب تغذيه مي كنند.آسيب هاي وارده معمولا" برگشت ناپذير هستند.متن ها و همين طور عكس‌هاي منابع به وسيله خوردن حشرات و توليد مثل آنها در لا به‌لاي صفحات از بين مي روند كه اين آسيب قابل جبران نيست.

· مدفوع حيوانات مي تواند وضعيت سلامت كاربران و كاركنان را نيز به خطر بيندازد.