از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

حفاظت و نگهداري از منابع آرشيوي و كتابخانه‌اي مستلزم رعايت اقداماتي كلي است كه بايد به صورت عمومي براي همه منابع انجام شود، تا  بتوانيم مجموعه‌اي سالم و به دور از آفات و آسيب‌ها داشته باشيم. اين اقدامات د رخصوص رعايت موارد زير مي باشد :

آيا در مورد مراقبت از كتابها،عكس ها،آثاركاغذي و... در مجموعه هاي خود نياز به مشورت داريد؟دستورالعمل هاي اداره كل حفاظت و نگهداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران جوابگوي بسياري از سئوالات شما در زمينه مراقبت،جابجايي و ذخيره كردن مجموعه هاي با ارزش شماست.