از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
نمايشگاه جانبي نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران

نمايشگاه تاريخ شفاهي با حضور مراكز و مؤسسات اسنادي كشور از تاريخ 16 الي 22 اسفند ماه سال جاري در محل گنجينه اسناد ملي كشور برگزار خواهد شد.

در اين نمايشگاه كه به منظور ارائه آخرين دست آوردها و فعاليت هاي انجام شده در مؤسسات اسنادي كشور در زمينة تاريخ شفاهي برگزار خواهد شد مؤسسات و مراكزي همچون آستان قدس رضوي، مؤسسه تنظيم نشر آثار حضرت امام خميني (ره) ؛ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر و موزة پزشكي شركت خواهند كرد.

نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران به بررسي موضوع تاريخ شفاهي تعاريف، روشها و آسيب شناسي آن با حضور اساتيد و كارشناسان علوم آرشيوي، كتابداري و تاريخ نگاري خواهد پرداخت.

لازم به ذكر است با توجه به اهميت نقش تاريخ شفاهي در تاريخ نگاري مستند، سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران را با هدف توسعه و تعميم روشهاي نوين جمع آوري، حفظ و اطلاع رساني منابع تاريخ معاصر ايران در تاريخ 16 اسفند سال جاري برگزار خواهد شد.
مركز اسناد انقلاب اسلامي، دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) ، موزه پزشكي و مركز اسناد آستان قدس رضوي از مؤسسات مشاركت كننده در برگزاري اين نمايشگاه هستند.