از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
نتايج داوري مقالات

16 مقاله منتخب در نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران ارائه خواهد شد.
15/12/1385

داوري مقالات ارائه شده به نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران به پايان رسيد و از ميان 38 مقاله رسيده به دبيرخانه اين همايش16 مقاله به منظور ارائه در اين همايش يكروزه انتخاب شد.

اين مقالات كه در چهار كارگروه تخصصي ارائه خواهد شد در برگيرنده موضوعاتي از قبيل؛ چيستي تاريخ شفاهي، مسائل اساسي در تاريخ شفاهي، روش­ها و   شيوه­هاي مصاحبه­هاي تاريخ شفاهي، نقش دانشگاه­ها و مراكز آموزشي در آموزش فعالان و گسترش اين علم، تأثير تاريخ شفاهي بر تاريخ نگاري، آسيب­شناسي تاريخ شفاهي به همراه مقالاتي در مورد طرح­هاي تاريخ شفاهي انجام شده خواهد بود .

لازم به ذكر است نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران با هدف بررسي موضوع تاريخ شفاهي، تعاريف، روش­ ها و آسيب­ شناسي آن توسط سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.