از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
كتابخانه تخصصي پژوهشكده اسناد

كتابخانة تخصصي پژوهشكدة اسناد به‌عنوان مجموعه‌اي تخصصي در حوزة مطالعات آرشيوي و سندشناسي و تاريخ معاصر ايران، در سال 1372 و در ساختمان محل استقرار پژوهشكده در خيابان ولي عصر (عج) تهران -ساختمان شمارة 3 سازمان اسناد ملي ايران- تأسيس شد و به جمع‌آوري طيف گسترده‌اي از منابع، كتب، نشريات، گزارشها و نشريات مرتبط پرداخت. با تغيير محل استقرار سازمان و به تبع آن پژوهشكده، اين كتابخانه در سال 1381 به طبقة چهارم ساختمان گنجينة اسناد منتقل شد. در سال 1385 با تغيير چارت سازمان، مجموعة كتابها و نشريات اين كتابخانه به همراه مجموعة كتابخانه روابط عمومي سازمان اسناد ملي ايران (سابق) در حوزة معاونت آرشيو و در تالار پژوهش به ارائة خدمات به همكاران سازمان و مراجعه كنندگان به تالار پژوهش پرداخت. هم اينك اين كتابخانه با عنوان كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوي به فعاليت خود ادامه مي دهد. كتابخانه، در پايان سال 1389 داراي حدود 18000 جلد كتاب فارسي، 1091 جلد كتاب زبان هاي غير فارسي، 5000 جلد نشريات فارسي و 2431 جلد نشريات خارجي، 123 عنوان پايان نامه و حدود 600 گزارش دولتي، بوده و به 3672 نفر مراجعه كننده خدمات امانت كتاب ارائه كرده است.

كتاب هاي منتشر شده توسط پژوهشكده اسناد

 

فصلنامه علمي پژوهشي گنجينه اسناد