از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
طرحهاي پژوهشي پژوهشكده اسناد

رديف

عنوان طرح

گروه پژوهشي

نام مجري

وضعيت طرح

تاريخ شروع

تاريخ پايان

جاري 

خاتمه

1

مازندران در سالهاي اشغال متفقين

تاريخ معاصر ايران

آقاي مصطفي نوري

*

 

1392

 

2

 Handbook of oral history ترجمه كتاب درسنامه ي تاريخ شفاهي

حفاظت و نگهداري

خانم اسماعيل بيگي

*

 

1392

 

3

تدوين دانشنامه اسناد

تاريخ معاصر ايران

آقاي اميرخاني

*

 

1392

 

4

تحليل روند بروكراسي اداري بر اساس فرمان‌هاي موجود در كتابخانه ملي

تاريخ معاصر ايران

خانم حوريه سعيدي

*

 

1392

 

5

تاريخچه موزه و موزه داري بر پايه اسناد

تاريخ معاصر ايران

خانم ندا رسولي

 

*

1392

 

6

بانك اطلاعاتي « فهرست مقالات ايران شناسي در نشريه Iranian Studies »

اسلام شناسي و ايران‌شناسي

ليندا گودرزي

*

 

1392

 

7

بانك اطلاعاتي « تصاوير ايران‌شناسي موجود در سفرنامه هاي لاتين از صفويه تا آغاز انقلاب اسلامي ايران"

اسلام شناسي و ايران‌شناسي

رزيتا انواري

*

 

1392

 

8

 Encoded Archival Descriptionترجمه استاندارد توصيف رمزي شده آرشيو

حفاظت و نگهداري

آقاي ايرانشاهي

*

 

1392

 

9

« بانك ديجيتال نقشه هاي ايران »

اسلام شناسي و ايران‌شناسي

جعفري مذهب

*

 

1392

 

10

بانك اطلاعاتي « شناسايي و معرفي مراكز ايران شناسي و اسلام­‌شناسي در شبه قاره هند و جريان‌شناسي مكاتب مربوط به ايران و اسلام در اين حوزه »

اسلام شناسي و ايران‌شناسي

علي محمد طرفداري

*

 

1392

 

11

بانك اطلاعاتي« شناسايي منابع انگليسي ايرانشناسي قارة اروپا از سال 2000 تا  2010 »

اسلام شناسي و ايران‌شناسي

مطلب مطلبي

 

*

1392

 

12

 Managing Image Collections A practical guide ترجمه كتاب مديريت مجموعه هاي تصويري

حفاظت و نگهداري

خانم اسماعيل بيگي

 

*

1391

1392

13

بانك‌ اطلاعاتي « تاريخ اسلام و تشيع» برمبناي منابع موجود در كتابخانه ملي ايران(براساس آثارمستشرقين)

اسلام شناسي و ايران‌شناسي

خانم آرزو تجلي

*

 

1391

 

14

 Model requirements for the management of electronic records ترجمه مدل مديريت پيشينه هاي الكترونيك- مورك 2010 

حفاظت و نگهداري

آقاي ايرانشاهي

 

*

1391

1392

15

شناسايي آرشيوهاي ملي جهان

حفاظت و نگهداري

خانم احمدي فصيح

 

*

1389

1390

16

تدوين شيوه نامة استاندارد ارجاع به اسناد پايگاه‌هاي آرشيوي

تاريخ معاصر ايران

آقاي سادات

 

*

1389

1390

17

مطالعه تطبيقي مراكز حفاظت ومرمت كاغذ درايران

مطالعات آرشيوي

خانم مهدي آبادي

*

 

1392

 

18

بررسي اسناد شركت نفت ايران و انگليس 1901/1935 م/1318 ش

همكار غيرسازماني

دكتر محمد حسن نيا

*

 

؟

 

19

لهستاني‌ها در ايران به روايت اسناد آرشيوي

همكار غيرسازماني

رضا نيكپور خشكرودي

*

 

؟

 

20

ايجاد شبكه يكپارچه دسترسي به مجموعه‌هاي آرشيوي كشور توسط پژوهشگران

همكار غيرسازماني

دكتر سعيد رضايي شريف آبادي

*

 

؟

 

21

چكيده نامه و پايگاه اطلاعاتي جامع نمايه تحليلي سفرنامه‌هاي انگليسي موجود در كتابخانه ملي ايران از سال 1700 تا 2011

اسلام شناسي و ايران‌شناسي

خانم آرزو تجلي

*

 

؟

 

22

مطالعه تطبيقي مراكز آرشيوي در ايران با رويكرد ارائه خدمات

حفاظت و نگهداري

خانم صديقه احمدي فصيح

*

 

1392

 

23

فرهنگ توصيفي آرشيو و مديريت اسناد

مطالعات آرشيوي

آقاي عزيزي

*

 

1390

1391

24

تدوين استانداردها، راهكارها و رويه‌هاي حفظ و نگهداري اسناد و كتب خطي و نادر

مطالعات آرشيوي

آقاي عزيزي

*

 

1390

1391

25

گزيده اسناد روابط ايران و انگليس در سالهاي 1326 الي 1335 ش

تاريخ معاصر ايران

خانم زرين كلكي

*

 

1389

1390

26

طرح تاريخ شفاهي حزب جمهوري اسلامي از تأسيس تا انفجار

تاريخ معاصر ايران

آقاي روحاني

*

 

1389

1390

27

تاريخچة موزه و موزه‌داري در ايران بر اساس اسناد تاريخي

تاريخ معاصر ايران

خانم رسولي

*

 

1389

1390

28

اصول اخلاق آرشيوي

مطالعات آرشيوي

خانم زرين كلكي

*

 

1389

1390

29

چالش‌هاي مدرنيزه شدن ايران دوره قاجار  با تكيه بر آموزش نظامي به عنوان اولين مرحله مدرنيزاسيون در ايران

تاريخ معاصر ايران

خانم سعيدي

*

 

1388

1390

30

تدوين محتواي سايت پژوهشكده

مطالعات آرشيوي

آقاي عزيزي

 

*

1388

1389

31

نسخه هاي خطي نظامي دوره قاجار

تاريخ معاصر ايران

خانم سعيدي

 

*

1387

1388

32

مجموعه مكاتبات ناصرالدين شاه و مستوفي الممالك

تاريخ معاصر ايران

خانم سعيدي

 

*

1387

1389

33

طرح جامع اسناد ملي (مرحله اول)

مطالعات آرشيوي

آقاي عزيزي

 

*

1387

1389