از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
پيوندها

 آدرس سايت هاي داخلي تاريخ شفاهي:

1.        آستان قدس رضوي www.aqlibrary.ir

2.        سازمان تبليغات اسلامي - حوزه هنري www.oral-history.ir

3.        موسسه مطالعات تاريخ معاصر www.iichs.org

4.        مركز اسناد انقلاب اسلامي  www.irdc.ir

5.        موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني www.imam-khomeini.isf

1.     International Oral History Association (http://www.ioha.fgv.br )

2.     Oral History Society (UK) (http://www.oralhistory.org.uk )

3.      oral history society :  www.ohs.uk  

4.     http://www.baylor.edu/Oral_History/

5.     http://www.dickinson.edu                                    

6.     http://omega.dickinson.edu/ oral history association: 

7.     National Archives of Singapore Oral History Centre    

7.     International Association of Sound and Audiovisual Archives