از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوي

كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوي كه شامل مجموعه هاي دو كتابخانه روابط عمومي و كتابخانه تخصصي پژوهشكده سازمان اسناد ملي است  از تير ماه 1384 تاسيس و زير نظر اداره كل اطلاع رســانــي و ارتباطات فعاليت خود را شروع كرده است .
كتابخانه اخيرا اقدامات گسترده اي را در جهت رايانه اي كردن كتابخانه انجام داده و سعـــــي بر آن دارد كه اطلاعات تمامي منابع كتابخانه را وارد رايانه كرده و به صورت پيوسته(online) در اختيار محققان قــرار دهد . كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوي كتاب هاي جديد خود را در پايان هر فصل با عنوان تازه هاي كتاب منتشرمي كند واز اين پس نيز سعي بر آن دارد تا در پايان هر ماه گزيده اي از تازه ترين كتاب هاي خود را در مـعرض ديد همكاران و پژوهشگران عزيز قرار دهد.