از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
ساختمان معاونت آرشيو
ويژگيهاي فني و تخصصي ساختمان

 

مشخصات فيزيكي ساختمان:
اين مجموعه در زميني به مساحت 7500 متر مربع احداث شده است و داراي 36000 متر مربع زير بنا در 17 طبقه مي باشد. اسكلت ساختمان انعطاف پذير بوده و درمقابل لرزش هاي ناگهاني و زلزله، مقاوم مي باشد. تمام مراحل ساخت و نصب ساختمان زير نظر كارشناسان و مهندسان مشاور صورت گرفته و آزمايش هاي لازم در موسسات معتبر و دانشگاه هاي ذيربط، در مراحل مختلف صورت گرفته است.
معماري ساختمان:
در طراحي ساختمان، از الگوهاي معماري قبل و بعد از اسلام استفاده شده است. ساختمان برروي يك كرسي بتني گسترده مستطيل شكل بنا شده و بتدريج در طبقات فوقاني آن از سطوح طبقات كاسته مي شود و سازه زيگورات مانندي را تشكيل مي دهد. وجود قوسها و نقوش اسليمي در نما، از جمله تمهيدات طرح براي الهام پذيري از معماري دوره اسلامي مي باشد.

عملكرد فضاهاي ساختمان:
بر اساس نيازهاي كاربران، ساختمان داراي سه عملكرد كلي به شرح زير بوده و هر يك از آنها داراي شرايط و ويژگيهاي خاص ساختمان و تاسيسات منحصر به فرد خود مي باشد.
الف – فضاهاي حفظ و نگهداري اسناد
ب – فضاهاي عمومي و اطلاع رساني
ج – فضاهاي اختصاصي

•تصاوير آرشيو

 

تالار ها و مخازن معاونت آرشيو
تالار پژوهش

واحد امور مشتركان در تالار پژوهش، وظيفه ارائة برگ درخواست استفاده از خدمات آرشيو ملّي ايران را به پژوهشگران و همچنين راهنمائي آن ها را در زمينة استفاده از اسناد، ‌بر عهده دارد.
مشاهدة تصوير اسناد از دو روش مراجعه به نسخه هاي رقمي (ديجيتالي) و نسخه هاي ريز فيلم امكان پذير است. رؤيت اصل سند در شرايط ويژه و با صدور مجوز ممكن است. استفاده از اسناد بر اساس قانون تأسيس سازمان، آئين نامة نحوة دسترسي به اسناد آرشيوي و دستورالعمل هاي جاري امكان پذير است .

اتاق اطلاع رساني تاريخ شفاهي

در سال 1386 سازمان به منظور توسعه‌ي طرح‌هاي تاريخ شفاهي، با استفاده از توانمندي بخش خصوصي، به مصاحبه با شماري از چهره‌هاي شاخص تاريخ و فرهنگ معاصر ايران اقدام كرد. در مجموع، تاكنون بيش از 2000 ساعت مصاحبه به‌وسيله‌ي اين سازمان انجام و يا از طريق خريداري، گردآوري شده است.
نسخه اي از منابع تاريخ شفاهي مطابق با مقررات بهره برداري از اين منابع، در اتاق اطلاع رساني تاريخ شفاهي، واقع در ساختمان آرشيو ملي، طبقه اول، قابل دسترسي براي پژوهشگران و علاقه مندان است.
مراجعان مي توانند پس از عضويت در آرشيو ملي به اتاق ياد شده مراجعه و متن مورد نظر خود را از طريق فهرست هاي موجود جستجو كنند. طبق مقررات پژوهشگر مي تواند متن مصاحبه را قرائت و فقط يادداشت برداري كند و در صورت نياز از فايل صوتي يا تصويري مصاحبه نيز استفاده كند.

كتابخانه تخصصي تاريخ معاصر و مطالعات آرشيوي

كتابخانه داراي مجموعه اي بالغ بر 19000 جلد كتاب فارسي و لاتين در زمينه تاريخ خصوصا تاريخ معاصر و 240 عنوان نشريه ادواري و روزنامه هاي صحافي و جاري و همچنين مقادير قابل توجهي پايان نامه، چكيده نامه و جزوات و گزارشات دولتي است. كتابخانه تخصصي داراي بخش هاي امانت، مرجع، مجموعه سازي و سفارشات، و فهرست نويسي و بخش پيايندهاست كه هر كدام توسط مسئولان مربوط اداره مي شوند .
اعضاي كتابخانه را منحصرا كاركنان سازمان تشكيــل مي دهند و هدف عمده آن كمك به كاركنان سازمان در ا مور تحقيقاتي و فعاليت هاي پژوهشي مربوط به سازمـان است. محققان و دانشجويان نيز در صورت نياز با معرفي نامه مي توانند از خدمات و امكانات كتابـخا نـه بهره مند شوند.

 
مخزن معاونت آرشيو

اسنادي كه در مخازن آرشيو نگهداري مي‌شود در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ديگر مؤسسه‌هاي وابسته به دولت توليد يا دريافت شده است. از اين رو، انبوهي از اسناد با ارزش ملّي را اسناد مربوط به حكومت، سازمان‌ها، و مكاتبات اداري تشكيل مي‌دهد. البته در خزانة آرشيو، اسناد اهدايي و خريداري نيز با منشأ شخصي نگهداري مي‌شود.اسناد ملّي داراي طيف گستردة موضوعي هستند و از اين رو به عنوان مستنداتي ارزشمند در پژوهش‌هاي سياسي، تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي‌روند. قديمي‌ترين سند موجود در مخازن آرشيوي، وقفنامه‌اي مربوط به دورة ايلخاني (726 ق.) است كه به سازمان هديه شده است.

اسناد موجود در آرشيو داراي شكل‌هاي گوناگون است: مانند اسناد نوشتاري (طومارها، مكاتبات اداري)، ترسيمي (نقشه‌ها)، ديداري و شنيداري (عكس، اسلايد، انواع نوارهاي صوتي و تصويري)، ريزنگاره‌ها (ريزفيلم، ريزبرگه) و گرافيكي (پوستر). كار دريافت، ثبت، جايگزيني و نگهداري اين اسناد در مخازن ويژة نگهداري اسناد (مخازن نگهداري اسناد كاغذي، مخزن ويژة حامل‌هاي رنگي، مخزن ويژة اسناد مغناطيسي و مخزن گاو صندوقي) انجام مي‌شود. اين مخازن، تحت نظارت مداوم كارشناسان است و استانداردهاي نگهداري اسناد در آن‌ها رعايت مي‌شود.

مخزن تاريخ شفاهي
اين بخش با انجام مصاحبه با چهره‌‌هاي آگاه و برجستة تاريخ معاصر و آماده سازي اطلاعات به‌دست آمده براي اطلاع رساني، به نوعي سرگرم توليد اسناد شفاهي است و از اين بسترگاه خدمت برجسته‌اي در راستاي روشن سازي نقاط مبهم تاريخ ايران به انجام مي‌رساند. اطلاعات توليد شده در اين بخش، بر اساس آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي اجرايي و مفاد توافقنامة نحوة استفاده از مصاحبه قابل دسترسي است.