از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
 
صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي با هدف اطلاع رساني در زمينه اخبار و رويدادهاي تاريخ شفاهي در ايران و جهان در سال 1388 در دوازده شماره توسط اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد ملي تهيه و به علاقمندان تاريخ شفاهي ارائه شد. اين مجموعه از سال 1389 با تغييراتي در محتوا و تعداد عرضه شده است. در سري جديد صدا كه در چهار شماره ارائه مي شود، بخش «آشنايي با مؤسسه ها» به معرفي وبلاگ هاي تاريخ شفاهي اختصاص پيدا كرده و بخش «يادآور» كه به تاريخ تولد و يا فوت مصاحبه شوندگان تاريخ شفاهي اختصاص داشت، به بخش «ياد كودكي» تغيير پيدا كرده است. «ياد كودكي» خاطرات شخصيت ها از دوران كودكي خود است كه در مصاحبه با گروه تاريخ شفاهي درسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بيان داشته اند. ساير بخش هاي اين جنگ حبري به روال سابق تهيه و عرضه مي گردد.
سال : ماه :
اخبار
روايت زنان مقاومت
نهمين اجلاس اروپائي تاريخ علوم اجتماعي
سابقه‌ي تاريخ شفاهي در سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي ايران
ياد كودكي
همكاري آلمان با موزه موسيقي ايران
اولين گنجينه اسناد هويتي مشاهير كشور در قزوين
طرح تاريخ شفاهي كسري بودجه در دولت‌هاي ايالات متحده‌ي امريكا
برگزاري مراسم تقدير از مصاحبه‌شونده‌ي نمونه‌ي تاريخ شفاهي
معرفي نويسنده دانش و فن
جان اي. نانشواندر
وبنوشت (وبلاگ) آرشيو صداي كتابخانه‌ي بريتانيا
معرفي مجموعه هاي گروه اطلاع رساني منابع ديداري- شنيداري
مجموعه مصاحبه باشماري از استادان نجوم و رياضي در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
ياد كودكي
مبادله ي معلومات
« نخ و كفش نو»
« تئاتر، ترس يا علاقه»
رؤياي كودكي در راديو
دكتر معين، اقيانوس معلومات