از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

مجموعه مصاحبه باشماري از استادان نجوم و رياضي در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مجموعه‌ي مصاحبه با شماري از استادان نجوم و رياضي
كه از سال 1373 به همت اداره‌ي آرشيو شفاهي (و هم اكنون با تلاش گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي ايران) به انجام رسيده ـ دربردارنده‌ي مصاحبه با بزرگاني همچون: احمد بيرشك، دكتر‌ايرج ملك‌پور، هبت‌الله ذوالفنون، دكترپرويز شهرياري و مهندس‌ايرج حسابي، است.
از جمله‌ي موضوع هاي مطرح‌شده در اين مصاحبه ها، مي توان موارد زير را برشمرد:
نجوم در ايران، منجمان ايراني، گاهشماري، رصدخانه، قبله وقبله‌يابي، فضاشناسي، گاهنامه‌ي ايراني، مؤسسه‌ي ژئوفيزيك ايران، محمود حسابي، بنياد دانشنامه‌ي فارسي، كتاب زندگينامه‌ي علمي دانشوران، انجمن ملي مدارس، گروه فرهنگي هدف، زرتشتيان، ايران، كرمان، جنگ جهاني دوم، معلمان، حسن ارسنجاني، محسن هشترودي، غلامحسين مصاحب، آموزش رياضي، رياضيات، رياضي‌دانان، شرايط زندگي، آموزش وپرورش، كتاب‌هاي درسي، حزب توده، احمد كسروي، دانشگاه تهران، ابوالوفا بوزجاني، انتشارات اميركبير، مجله‌ي چيستا، مجله‌ي دانش و مردم، گزينش دانشجو، ابوريحان بيروني، انتشارات خوارزمي، ترجمه، مترجمان، مجلات علمي، وزارت علوم و آموزش عالي، دانشكده‌ي علوم دانشگاه تهران، راهنماي آموزشي رياضيات، رياضيات يوناني، رياضيات اسلامي، دانشگاه‌ها و مدارس عالي بيروت، آلبرت انشتين، فيزيك، دانشگاه‌ها و مدارس عالي پاريس، گوهرشاد حسابي و... .
اين مصاحبه ها، در اتاق اطلاع رساني تاريخ شفاهي، در تالارپژوهش اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات، ارائه كردني به اعضاي آرشيو مي باشد. اتاق اطلاع رساني تاريخ شفاهي، در ضلع شمالي تالار پژوهش ساختمان آرشيو ملي ايران، قرار دارد.