از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

اولين گنجينه اسناد هويتي مشاهير كشور در قزوين
طرح تأسيس گنجينه‌ي اسناد هويتي مشاهير كشور در استان قزوين، در تير ماه سال 89 ، به تصويب شوراي معاونان اداره‌ي ثبت احوال كشور رسيد و طي هفت‌ماه در مساحت 70 متر مربع و با اعتباري بالغ بر 200 ميليون ريال، ساخته شد. هدف از تأسيس اين گنجينه، ايجاد سند هويتي منسجم و مرتب از مفاخر هر استان در اداره‌ي ثبت احوال همان استان است كه قزوين، به عنوان اولين استان در كشور، به ايجاد آن پرداخت و هم‌اكنون اسناد هويتي 60 تن از مفاخر، نخبگان و مشاهير استان را نگهداري مي‌كند.
پس از قزوين، استان‌هاي فارس، خوزستان و كرمان نيز، سرگرم راه‌اندازي چنين گنجينه‌اي مي باشند. ايجاد اين گنجينه‌ها، در شرايطي كه كشور به سوي دولت الكترونيك
پيش مي‌رود، ضروري است.

منبع خبر: خبرگزاري ايرنا