از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
معرفی تاريخ شفاهي

 
تاريخ شفاهي (oral History) يكي از شيوه هاي پژوهش در تاريخ است و  به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد. تاريخ شفاهي حتي در صورت مكتوب شدن، خصلتي گفتاري  دارد. در فرآيند مصاحبه تاريخ شفاهي دو عامل مصاحبه كننده و راوي ارتباطي تنگاتنگ يافته و مصاحبه كننده به عنوان يك شنونده فعال نقشي اساسي ايفاء مي كند تا مصاحبه شونده (راوي) در فضايي آرام و بي دغدغه به شرح و بسط ديدگاه ها و شنيده هاي خود بپردازد. بديهي است نقش مصاحبه گر در اين ميان، نقشي فعال و پوياست و گفتمان متقابل مصاحبه گر و راوي با به كار گيري شيوه هاي اصولي و استاندارد مصاحبه تاريخ شفاهي به آشكار شدن زواياي پنهان تاريخ و بازسازي دوباره آن منجر مي شود.