از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

معرفي اسنادي از آرشيو بريتانيا، در باره‌ي ايران

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 899

نامه‌اي كه در اين جا، ترجمه‌ي آن ارائه شده است، از مجموعه‌اسناد آرشيو انگلستان، پرونده‌ي مربوط به وضعيت داخلي: روابط با امريكا و بريتانيا، درپي گروگان‌گيري در سفارت امريكا، تهران، تحريم‌ها، قسمت سوم؛ برگزيده شده‌است.
اين پرونده، شامل اسنادي از واكنش جهاني به تهران درماه‌هاي پس ازگروگان‌گيري آمريكائي‌ها، درسفارت آن كشور در ايران است. اين پرونده، دربردارنده‌ي گزارش‌ها و متن تلگراف‌هائي است كه ميان نمايندگي بريتانيا در ناتو، سفارت بريتانيا درتهران، وزارت امورخارجه‌ي آن كشور در لندن و وزارت امورخارجه‌ي امريكا در واشنگتن، درآستانه‌ي وضع تحريم‌ها عليه ايران، داد و گرفت شده‌است. مداركي چند دراين پرونده وجود دارد كه ترديدهاي جدي دولت بريتانيا را در باب رهيافت آمريكا به طوراخص، منعكس مي‌كند. انگليسي‌ها، معتقد بوده‌اند كه اقدام نظامي بدون صدور قطعنامه‌ي شوراي امنيت (عليه ايران)، سازمان ملل را درشرايطي قرارمي‌دهد كه آن سازمان، از انجام اقدامات بهبودبخش بعد از حمله، باز خواهند ماند.
 علاوه بر اين ترس، تلگراف لرد كارينگتون به تاريخ هشتم ژانويه‌ي 1980، نشان مي‌دهد كه امريكا و روسيه، پيشنهاد حمله به افغانستان را مطرح كرده‌اند. با نزديك‌شدن به انتهاي اين پرونده به تاريخ 27م‌ دسامبر 1979، تلگراف‌هاي ديگري نيز شامل گزارش‌هاي مفصلي از ملاقات مختصر سفيرسوئيس با گروگان‌ها درتهران، در روزكريسمس سال 1979،  به چشم مي‌خورد. 

 


     

بازگشت