از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

درخواست هيئت اتحاديه‌ي فارغ‌التحصيل‌هاي دارالفنون، درباره‌ي صدوراجازه‌ي ساخت مجسمه‌ي مرحوم اميركبير

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 9182

سند شماره‌ي 297028277، بيانگر درخواست «هيئت اتحاديه‌ي فارغ التحصيل‌هاي دارالفنون» خطاب به نصيرالدوله، وزير معارف و اوقاف، در تاريخ 29م ربيع‌ثاني 1337ق./ 12م بهمن 1297ش.  است. در بخش‌هائي از اين سند، چنين مي‌خوانيم...

درخواست هيئت اتحاديه‌ي فارغ‌التحصيل‌هاي دارالفنون، درباره‌ي صدوراجازه‌ي ساخت مجسمه‌ي مرحوم اميركبير و نصب آن در محلي مناسب

سند شماره‌ي 297028277، بيانگر درخواست «هيئت اتحاديه‌ي فارغ التحصيل‌هاي دارالفنون» خطاب به نصيرالدوله، وزير معارف و اوقاف، در تاريخ 29م ربيع‌ثاني 1337ق./ 12م بهمن 1297ش.  است. در بخش‌هائي از اين سند، چنين مي‌خوانيم:
«چون تقدير خدمات و زحمات و احياي نام رجال دانشمند و معارف‌پژوهي كه تا حال به معارف ايران خدمات مهمه و اساسي نموده و درگذشته‌اند، يكي از وظايف مقدسه و فرايض اخلاف و جانشينان آنان است، ... درخواست مي‌نمائيم، بر طبق پيشنهادي كه چندي قبل آقاي ميرحسين‌خان، از طرف هيئت به حضور مبارك تقديم داشته، دستخطي صدور يابد كه محض تذكر خدمات شايان مرحوم مغفور ميرزاتقي خان اميركبير- طاب ثراه - مجسمه‌ي آن مرحوم را ساخته و در محل مناسبي از هر قسمتي كه مقتضي دانند، از موزه‌ي ملي يا عمارت دارالفنون و يا محل ديگري نصب نموده و اين خدمت، ... در تاريخ معارف ايران به يادگار خواهد ماند... .»
 


     

بازگشت