از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Text/HTML

 

Text/HTML

 

Text/HTML

 

Articles
درخواست هيئت اتحاديه‌ي فارغ‌التحصيل‌هاي دارالفنون، درباره‌ي صدوراجازه‌ي ساخت مجسمه‌ي مرحوم اميركبير

سند شماره‌ي 297028277، بيانگر درخواست «هيئت اتحاديه‌ي فارغ التحصيل‌هاي دارالفنون» خطاب به نصيرالدوله، وزير معارف و اوقاف، در تاريخ 29م ربيع‌ثاني 1337ق./ 12م بهمن 1297ش.  است. در بخش‌هائي از اين سند، چنين مي‌خوانيم...

ادامه خبر
     
Articles
معرفي كتاب آشنائي با آرشيوهاي جهان

كتاب «آشنائي با آرشيوهاي جهان»، به كوشش كيانوش كياني هفت لنگ و محبوب شهبازي، با هدف معرفي شماري از آرشيو‌هاي ملي و آرشيوهاي بزرگ جهان، به رشته‌ي تحرير درآمده‌است.
   در مباحث آغازين كتاب، نخست شوراي جهاني آرشيو (ايكا) معرفي گرديده و...

ادامه خبر
     
Articles
خاطره آقاي مجتبي اسپهبدي

من، در سال 1320 در ساري متولد شدم. فارغ‌التحصيل رشته‌ي حقوق و علوم سياسي و اقتصاد از دانشگاه تهران هستم. به خاطر دوره‌هائي كه در طي تحصيل و به غير از آن دوره‌هاي تكميلي و تحقيقي كه در زمينه‌ي آرشيو و اسناد و مدارك ديده بودم، با گذراندن امتحان در سال 1352 به نخست‌وزيري رفتم و به عنوان رئيس اداره‌ي بايگاني و آرشيو نخست‌وزيري، مشغول به كار شدم ...

ادامه خبر
     
Articles
Articles
Articles
Text/HTML
Text/HTML

ديدار مردم با رهبر كبير انقلاب اسلامي، امام خميني (ره)

مجموعه‌اسناد انقلاب، شماره‌ي 70
سياه و سفيد
بيستم بهمن 1357، تهران، مدرسه‌ي علوي

 

Text/HTML

 

 
شرايط حفظ و نگهداري ديسك‌هاي رايانه‌اي

عمر ديسك‌هاي رايانه‌اي، بستگي مستقيم به محيط خشك و خنك، با دماي ثابت دارد. ديسك‌ها را نبايد به زمين انداخت و يا سريع جابه‌جا كرد. همچنين، بايد از گذاشتن آن‌ها در نزديك وسايلي كه ممكن است ميدان مغناطيسي يا ميدان الكترواستاتيك ايجاد كنند، خودداري كرد. مرغوبيت و كيفيت ديسك‌ها، با توجه به تنوع آن‌ها در بازار، تعداد دفعات فرمت يا روگرفت‌گيري از هر ديسك، سالم بودن دستگاه رايانه‌‌اي كه ديسك را در آن مي‌گذاريم و نيز، تميز يا كثيف‌بودن هددرايو دستگاه، همگي در ميزان عمر ديسك مؤثر است. ديسك‌ها را بايد در محيط دربسته و به دور از گرد و غبار و نور شديد، در جعبه‌هاي ويژه نگهداري كرد. نور خورشيد، ديسك‌ها را خراب مي‌كند. پس بايد نور ملايم در محيط آن‌ها باشد. اطلاعات گردآوري شده درباره‌ي عمر ديسك‌ها، حاكي از آن است كه ديسك‌هاي كوچك، حدود 21 ماه و ديسك‌هاي بزرگ، حدود 15 ماه عمر مي‌كنند. دماي مناسب براي نگهداري ديسك‌ها، 20 تا 30 درجه و رطوبت نسبي، 40 درصد است. در هرحال عمر نسبتاً كوتاه آن‌ها، نسخه‌برداري‌هاي منظم و مجدد را از آن‌ها ضروري مي‌سازد.

Text/HTML

 

 

 

Text/HTML

حسرت‌الملوك و ارتباط حكايتي آن با آغامحمدخان قاجار
آغامحمد‌خان، زماني كه در شيراز بود، تهيدست بود و كريم‌خان، عمداً براي اين‌ كه او نتواند مردم را با خود همدست كند و انديشة سركشي نداشته باشد، نمي‌گذاشت چيزي داشته باشد. از اين رو، در هنگام مرگ كريم‌خان، تنگدست بود و به هنگام فرار از شيراز، همين قدر توانست يكي از «جلوداران» دستگاه كريم‌خان را بفريبد تا دو اسب از طويله‌ي كريم‌خان بدزد. آن‌گاه با همديگر شتابان از شيراز گريختند. آغامحمد‌خان - كه به پول آن زمان، بيش از دو «پول» يعني كم‌ترين واحد پول در آن روزگار، معادل دو دينار امروز با خود نداشت - تا به نخستين منزل پس از شيراز رسيدند و خود و جلودارش بسيار گرسنه بودند، حيله‌اي كرد و آن، اين بود كه به دكان جگرك‌فروش رفت و يك نان سنگك به يك پول خريد و به او گفت: يك پول جگرك در ميان اين نان بگذار. همين كه آن مرد جگرك را لاي نان گذاشت و نان اندكي چرب شد، بهانه آورد كه اين جگرك خوب نيست، و آن را پس داد، و با اين ترفند، نان خود را چرب كرد و با جلودارش خورد.
پاره‌اي از نواحي ايران، جگرك را «حسرت‌الملوك» مي‌گويند و ديگر آن كه، كم‌ترين خوراك را در زبان فارسي،«يك پول جگرك» اصطلاح كرده‌اند و همچنين مثل «يك پول جگرك، سفره‌ي قلمكار نمي‌خواهد!»، شايد برخاسته از همين رخداد بوده باشد و به گونه‌اي، ريشه‌ي تاريخي اين زبانزدها به شمار آيد!
منبع:
سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره‌ي معاصر، تهران، اهورا، 1383، صص60-61.