از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

بقيه‌ي «دستور كار راهبردي ايكا در خلال سال‌هاي 2008 تا 2018»

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 928

3. ارزش نهادين
اعضاي ايكا، به منظور اجراي مأموريت آن، مي‌كوشند تا ارزش‌هاي برابري، تنوع، آزادي دسترسي به اطلاعات و احترام متقابل ميان كشورها و سنت‌هاي فرهنگي را تأييدكنند. اين موضوع، در حد توان براي اعضا شفاف خواهدشد.
4. هدف‌هاي راهبردي/ وظايف بنيادين
در اين برهه از زمان، ايكا هدف‌هاي راهبردي زير را پي‌مي‌گيرد:
 ايفاي نقش حامي مؤثر براي سندداري و آرشيو در سطح سازمان‌هاي ملي و فراملي و ارتقاي وجهه‌ي آرشيو در نزد عموم مردم.
 پشتيباني بيش‌تر از مديران اسناد و آرشيوداران، براي كسب مهارت در كاربرد فناوري‌هاي نوين و ترغيب آنان به شناخت و استفاده از اين فناوري‌ها.
 جستجوي راه‌هاي نوين براي توسعه‌ي توليدات و خدمات، با هدف يافتن منابع جديد مالي، افزون بر كمك‌هاي داوطلبانه‌ي موجود.
 تجديد قواي شبكه‌ي سازماني، براي بقاي دستگاهي با اصالت چندفرهنگي و حضور در سطح جهاني.
 افزايش شفافيت و بهبود روابط داخلي ايكا، با هدف ايجاد برنامه‌ي مناسب حرفه‌اي.
 يافتن گزينه‌هائي براي كسب منابع مالي خارجي همانند كمك‌هاي دولتي و حمايت‌هاي مالي، به منظور افزايش شمار فرآورده‌ها و سرعت بخشيدن به توليد آن‌ها.

 


     

بازگشت