از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

از ميان‌رفتن اسناد نفت، در حوادث كودتاي بيست و هشتم مرداد

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 997

همان طور كه‌ قبلاً عرض‌ كردم‌، بنده‌ در زمان‌ رزم‌آرا، به‌ سمت‌ بازرس‌ نخست‌ وزير انتخاب‌ شدم‌. پس از ترور رزم‌آرا، وقتي‌ آقاي‌ دكترمصدق‌ نخست‌وزير شد، ايشان‌ ابلاغي‌ ...

همان طور كه‌ قبلاً عرض‌ كردم‌، بنده‌ در زمان‌ رزم‌آرا، به‌ سمت‌ بازرس‌ نخست‌ وزير انتخاب‌ شدم‌. پس از ترور رزم‌آرا، وقتي‌ آقاي‌ دكترمصدق‌ نخست‌وزير شد، ايشان‌ ابلاغي‌ صادر فرمودند و مرا به‌ سمت‌ معاونت‌ اين سازمان منصوب‌ كردند و پس از مدتي هم اداره‌ي امور دفتر خود را به من سپردند. جلسات‌ هيئت‌ وزيران‌، در خانه‌ي‌ خود آقاي‌ دكترمصدق‌ و در يك‌ اتاق‌ نسبتاً بزرگ‌ تشكيل‌ مي‌شد؛ خيلي ساده. همه ي كارها هم‌ آن‌جا بود. در كاخ‌ گلستان‌، همه‌ي كارها تشريفاتي‌ بود و مالي‌؛ مثلاً براي پرداخت حقوق‌ كاركنان در آن‌جا اقدام مي‌شد‌. به‌عنوان‌ معترضه‌ عرض‌ كنم‌ كه‌ بالاي‌ تخت‌ آقاي‌ دكترمصدق‌ يك‌ آرشيو نسبتاً مفصلي‌ بود كه‌ تمام‌ مآخذ مربوط‌ به‌ نفت‌ و گزارش‌هاي‌ سرّي‌ و بسياري از اطلاعات در آنجا‌ نگهداري مي‌شد. متأسفانه در بيست و هشتم مرداد -كه خانه‌ي نخست‌وزير را آتش زدند- آرشيو خصوصي دكتر مصدق هم از بين رفت و آتش گرفت. اي‌كاش كه آن‌قدر شعور مي-داشتند كه آرشيو خصوصي او را محفوظ نگه‌مي داشتند. اگر چنانچه آن آرشيو سلامت مي ماند، بهترين مستند بود كه آقاي دكتر مصدق چه كارهائي مي كرد، چه دستورهائي مي داد و چه سؤالات و جواب‌هائي راجع به مسائل بود. مثلاً پرونده‌ي نفت آن‌جا بود كه خيلي مهم بود؛ صورتجلسه‌ي دربار آن‌جا بود؛ خيلي از نامه هايي كه از دربار آمده بود، در آن آرشيو نگهداري مي‌شد و هر وقت هم احتياج مي شد، از من مي‌خواستند و من، پرونده‌ي مورد نظر را از آرشيو مي آوردم. مثلاً يادم است پرونده‌ي ملي شدن نفت در ونزوئلا يا مكزيك هم آن‌جا بود. صورتجلسات كميسيون نفت كه هميشه تشكيل مي شد و تصمیماتی که گرفته‌شده‌بود، همه آنجا بود. حتا پرونده ي دكترفاطمي‌. اما متأسفانه بر اثر كودتا، همه‌ي آن‌ها از بين رفت. گزيده‌ي مصاحبه با آقاي نصرت‌الله خازني       موضوع: از ميان رفتن اسناد آرشيو نفت، در كودتاي بيست و هشتم مرداد  تاريخ مصاحبه: 2/6/1382


     

بازگشت