از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

«متن كامل خاطرات جعفر شريف‌امامي‌»

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 1081

كتاب «متن كامل خاطرات جعفر شريف‌امامي»، از رشته‌كتاب‌هاي طرح‌ تاريخ شفاهي ايران در مركز مطالعات خاورميانه‌ي دانشگاه هاروارد شمرده مي‌شود كه با كوشش حبيب ...

كتاب «متن كامل خاطرات جعفر شريف‌امامي»، از رشته‌كتاب‌هاي طرح‌ تاريخ شفاهي ايران در مركز مطالعات خاورميانه‌ي دانشگاه هاروارد شمرده مي‌شود كه با كوشش حبيب لاجوردي، گردآوري و تدوين شده‌است.
كتاب، شامل مقدمه و سه جلسه مصاحبه است.
شريف‌امامي در جلسه‌ي اول، به موضوعاتي همچون زندگي خانوادگي، تحصيلات، استخدام در راه آهن و فعاليت در خوزستان، دوره‌ي تحصيل در سوئد و از سرگيري خدمت در راه‌آهن، اشاره ‌كرده‌است.
در دنباله، به موضوع يورش روس و انگليس به كشور و اشغال‌شدن ايران به‌ دست نيروهاي متفقين، اوضاع راه‌آهن در آن  هنگام و حوادث و رويدادهاي مربوط به آن روزگار، پرداخته است.
پرداختن به دوره‌ي رياست آبياري و اجراي طرح تونل كوهرنگ و فعاليت‌هاي خود در تأمين آب شهرستان‌ها و موضوع اختلاف ايران و افغانستان بر سر هيرمند، برگ‌هائي ديگر از دفتر خاطرات شريف‌امامي است.
نامبرده در دنباله‌ي خاطرات خود، به چگونگي انتخاب‌شدنش به سمت وزير راه در دولت رزم‌آرا و شرح فعاليت‌ها و اقدامات خود در آن سمت، پرداخته‌است.
مباحث جلسه‌ي دوم مصاحبه، با موضوع اقدامات رزم‌آرا و مسئله‌ي نفت آغاز شده‌است. سپس، به چگونگي  عضويت در شوراي عالي سازمان برنامه، چگونگي روي كارآمدن مصدق، كودتاي 28م مرداد ، چگونگي انتخابش براي مجلس سنا و دوره‌ي تصدي وزارت صنايع و معادن در كابينه‌ي اقبال، اشاره كرده‌است.
شريف‌امامي درجلسه‌ي سوم مصاحبه، به چگونگي انتخاب‌شدنش به نخست‌وزيري در خلال سال‌هاي39-1340 و برنامه‌ها و اقدامات خود در ‌آن مقطع، پرداخته‌است.
شايان گفتن است كه شريف‌امامي، درباره‌ي انتخاب دوباره‌ي خود به نخست‌وزيري در سال 1357، شرح وقايع مربوط به انقلاب اسلامي و دلائل فروپاشي رژيم شاه، مصاحبه نكرده‌است.
كتاب «متن كامل خاطرات شريف امامي» را به كوشش حبيب لاجوردي، انتشارات صفحه‌سفيد، در 239 صفحه، در سال 1387 به چاپ رسانده‌است.

 


     

بازگشت