از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

جسی ال. امبری

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 1217

جسی امبری، معاون مرکز مطالعات غربی و پروفسور محقق در دانشگاه بریگهم یانگ  است. او، دارای هفت جلد کتاب و بیش از یکصد مقاله درباره ی غرب امریکا، یوتا و تاریخ مورمون است. بسیاری از پژوهش های او، بر پایه ی تاریخ شفاهی است. او، مدیریت طرح های تاریخ شفاهی «سیاهپوستان»، «پلینزی‌ها»، «اسپانیائی ‌ها» و «بومی های امریکائی پیرو فرقه مورمونی» را به عهده دارد. سه جلد از کتاب های او، عبارت اند از: «مورمون های سیاه در کلیسای سفید»، «زبان خود» و «پل فرهنگ ها»،« دانشگاه یوتا در طرح تاریخ شفاهی ایران» . 
کتاب « دانشگاه‌ یوتا در طرح تاریخ شفاهی ایران »، مجموعه ای است از مصاحبه های تاریخ شفاهی با متخصصان و مهندسان کشاورزی و همسران آن ها که در طی دهه ی1950 در ایران، تحت عنوان برنامه ی اصل چهار  خدمت می کردند. این مصاحبه ها را، جسی ال امبری و همکارانش، در سال 1999 برای مرکز مطالعات غربی در دانشگاه بریگهم یانگ انجام داده اند. مصاحبه های مذکور، دربرگیرنده ی اطلاعاتی درباره ی برنامه ی اصل چهار و زندگی در ایران می باشد.
 

1 -   Jessie L. Embry.
2 -  بریگهم یانگ،  متولد 1801، رهبر کلیسای مورمون ها و از شخصیت های تاریخی- مذهبی امریکا است که  دانشگاه بریگهم یانگ به بزرگداشت یاد او، به این نام نامیده شده است. این دانشگاه، بزرگ ترین دانشگاه مذهبی امریکا و متعلق به کلیسای مورمون است که در سال 1888 تاسیس شده است. در ابتدا با نام «کالج کشاورزی یوتا» شروع به کار کرد. آن گاه به «کالج کشاورزی ایالتی یوتا» تغییر نام داد. سپس در سال 1957 با نام «کالج ایالتی یوتا»، به ثبت رسید
 3 -  Utah universities in Iran oral history project
4 -  در اواخر دهه ی 1940، امریکا در راستای سیاست هری ترومن، رئیس جمهور وقت و در راستای قرارداد موسوم به point four agreement، برنامه ای راه اندازی کرد که USAID نام گرفت. از آن جا بود که دانشگاه ایالتی یوتا، موظف شد درخلال سال های 1951 تا1954 فناوری کشاورزی خود را به کشورهای در حال توسعه همانند ایران، ارزانی کند که در دهه ی 1960 نیز ادامه پیدا کرد.


     

بازگشت