از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

اجلاس سالانه انجمن تاریخ شفاهی: آفرینش، انهدام، بازآفرینی: تاریخ شفاهی و بازسازی

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 1210

اجلاس سالانه انجمن تاریخ شفاهی ، اول و دوم جولای 2011، دانشگاه ساندرلند

انجمن تاریخ شفاهی(انگلستان)، اجلاس سالانه ی خود را، به موضوع « تاریخ شفاهی و بازسازی» اختصاص داده است. در فراخوان این اجلاس می خوانیم:
نقش تاریخ شفاهی در بازسازی، پهنه ی وسیعی یافته است. تاریخ شفاهی، از یک سو به عنوان ابزاری برای تشویق یا بهکرد تعامل و مشارکت در جامعه مورد استفاده قرارگرفته و ازسوی دیگر، ابزاری شده است برای الهام بخشیدن به غرور ملی در ناحیه ای یا ایجاد و بازتأیید مجدد هویت فرهنگی. با این حال، نقش تاریخ شفاهی چه در مفهوم نظری آن و چه در عمل،دستخوش نوعی سوءتعبیر شده و ناشناخته مانده است. تاریخ شفاهی تا چه حد می تواند صدای نقادانه ی بازسازی باشد؛ آن چنان که صدای نوستالوژیک گذشته است؟ آیا با استفاده از تاریخ شفاهی، می توان بازسازی را پایدارتر کرد؟ چه بخشی، نقش تاریخ شفاهی را در جامعه های پایدار ایفا می کند. تاریخ شفاهی و مورخان شفاهی، تا چه اندازه باید با هم و در کنار متصدیان ساخت و ساز و معماران کارکنند؟
این اجلاس بین المللی، مورخان شفاهی، دانشگاهیان، مددکاران اجتماعی، معماران و طراحان، سیاستمداران و ساکنان محلی را دور هم جمع می کند تا کاربرد و نقش تاریخ شفاهی را در بازسازی شهری و روستائی، پوشش دادن فضای ساخت و ساز شده و همچنین بازسازی مناظر و جوامع، روشن سازد. این اجلاس، در پی آن نیست که به سادگی برای نقش های مختلف تاریخ شفاهی در بازسازی، سند ارائه کند، بلکه به جای آن، در پی بیان نقش یاریگر و قابلیت های بالقوه‌ی آن است.
اجلاس، چهار محور اصلی را برای تهیه ی مقاله اعلام کرده است:
1 تاریخ شفاهی بازسازی را، اطلاع می دهد: یاری رساندن تاریخ شفاهی به روند بازسازی فیزیکی-اجتماعی و شهری-روستائی؛ بهره گیری طراحان و معماران از تاریخ شفاهی؛ نقش و ارتباط میان مشاوره و تاریخ شفاهی .
2 تاریخ شفاهی به عنوان بخشی از بازسازی: تاریخ شفاهی به عنوان ساز و کاری برای آموزش و پدیدآوردن آینده، ساز و کاری برای حفاظت و بازآفرینی گذشته؛ سازوکاری برای بازسازی از طریق احیا و تفسیر دوباره؛ و وسیله ای برای زمینه سازی درک و فهم درمیان فرهنگ ها و نسل‌ها.
3 تاریخ شفاهی، بازسازی را بازتاب می دهد و ارزیابی می کند: تاریخ شفاهی زندگی و صدای افرادی را که جابه جا شده اند و آنهائی را که دست اندرکار بازسازی بوده اند بازتاب می دهد؛ سود و زیان بازسازی را ارزیابی می کند؛ بازسازی  را، از راه شنیدن حکایت های افرادی که جامعه هایشان بازسازی شده است، به نقد می‌کشد.
4 تاریخ شفاهی و بازسازی: پیوند دهنده ی گذشته، آینده، تداوم و گسست، گفتگو درباره ی آینده.
طرح ها، باید با محوریت یکی از چهار موضوع تعیین شده، ارائه شوند. هر طرح، حداکثر 20 دقیقه فرصت برای ارائه و بحث دارد. از طراحان، معماران، مددکاران اجتماعی، ساکنان محلی و دیگر افرادی که مستقیماٌ در معرض بازسازی بوده اند، دعوت می‌شود در این اجلاس شرکت نمائید. طرح، باید در بیان نقش تاریخ شفاهی در ایجاد، اجرا، شرح پژوهش، و نحوه ی بهره گیری از آن،  وضوح و شفافیت داشته باشد.


     

بازگشت