از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
صدا، جنگ خبري تاريخ شفاهي ( دوره جديد - شماره دوم )

صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي كه در سال 1388 دوازده شماره تهيه و به علاقمندان تاريخ شفاهي ارائه شد، در سال 1389 با تغييراتي در محتوا و تعداد عرضه مي گردد.
در سري جديد صدا كه در چهار شماره ارائه مي شود، بخش «آشنايي با مؤسسه ها» به معرفي وبلاگ هاي تاريخ شفاهي اختصاص پيدا كرده و بخش «يادآور» نيز كه به تاريخ تولد و يا فوت مصاحبه شوندگان تاريخ شفاهي اختصاص داشت، به بخش «ياد كودكي» تغيير پيدا كرده است.

«ياد كودكي» خاطرات شخصيت ها از دوران كودكي خود است كه در مصاحبه با گروه تاريخ شفاهي درسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بيان داشته اند. ساير بخش هاي اين جنگ حبري به روال سابق تهيه و عرضه مي گردد
جُنگ صدا در اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد ملي تهيه شده و  هدف از آن اطلاع رساني در زمينه اخبار و رويدادهاي تاريخ شفاهي در ايران و جهان است.

 

اخبار
وبلاگ
معرفي نويسنده
معرفي مجموعه هاي گروه اطلاع رساني منابع ديداري - شنيدار ي
ياد كودكي