از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
Text/HTML

كاغذ اخبار آرشيو ملي ايران
      سال اول
                  سازمان اسناد و كتابخانة ملي             

        اين ماهنامه حاوي اخبار آرشيوي ايران و جهان است كه به صورت الكترونيكي منتشر مي‌شود

صاحب امتياز: معاونت اسناد ملي
مدير مسئول: امير مسعود شهرام‌نيا
سردبير: فريبا فرزام
مدير داخلي: نسرين نگاهبان
ويراستار: علي سوري
حروفنگار و صفحه‌آرا: ليلا مرادعليان
نوع نشريه: خبرنامة داخلي