از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

اداره ميكروفرم ها و اسناد ديجيتال

يكي از وظايف مهم و اساسي اين اداره ، حفظ و حراست از  اسناد و مدارك ارزشمند وهمچنين تبديل اسناد  به فرمت هايي با قابليت دسترسي آسان براي ارائه خدمات مي باشد ، از اواخر سال 1371 اداره ميكروفرم و اسناد ديجيتال ؛ با استفاده از روش ميكرو گرافي بعنوان معتبرترين و مقبولترين روش نگهداري اسناد و اطلاعات در آن زمان ؛ سيستمهاي ميكروفيلم و ميكرو فيش  را تهيه نمود  وتوليد ميكروفيلم به روش اپتيكال ( فعاليت فيلمبرداري) در اين واحد آغاز شد.

در اين روش از اسناد ؛ فيلمبرداري شده و پس از ظهور و كنترل و بازبيني  ؛دو نسخه پشتيبان از نسخه اصلي تهيه مي شد  يكي از نسخه ها مورد استفاده محققين و پژوهشگران در تالار پژوهش و ديگري در بخش ميكروفيلم براي انجام درخواستهاي مورد نياز محققين بصورت پرينت و لوح فشرده نگهداري مي گرديد . ياد آور مي شود هم اكنون  نسخه اصلي ميكروفيلمهاي تهيه شده در مخازن ويژه در حال نگهداري است  تا در صورت نياز (مانند از بين رفتن نسخه هاي پشتيبان) مورد استفاده قرار گيرد .
از سال 1386 با تغيير در سياست هاي كلان سازمان ؛ تهيه نسخه رقمي از اصل آثار به دليل دسترسي آسان ، سريع ؛ دقيق ؛توليد با كيفيت بالا ؛ سرعت در تكثير و ذخيره سازي مطمئن  از  اولويت هاي كاري قرار گرفت تا همانند  گذشته بدون استفاده از اصل اسناد ، با دقت و سرعت بسيار ، تصوير اسناد مورد نياز محققين در اختيارشان قرار بگيرد.
.بطور كلي وظائف اين اداره به موارد زير تقسيم مي شود :
• توليد ميكرو فيلم به روش ديجيتال
در اين مرحله توسط دستگاه اسكنر از اسناد نسخه ديجيتالي فراهم شده و سپس بوسيله دستگاه آرشيو رايتر، ميكروفيلم تهيه مي شود و بعنوان آرشيوي با ماندگاري زياد در مخازن ويژه نگهداري مي شوند تا در صورت نياز مورد استفاده قرار گيرند.


• توليد نسخه رقمي از اصل آثار
به منظور حفظ و حراست از اصل آثار ؛توسط اسكنر هاي پيشرفته  ؛ توليد اسناد رقمي با وضوح تصوير بالا صورت مي گيرد تصوير هاي ايجاد شده پس از پردازش ؛ با فرمت هاي استاندارد در حافظه مركزي سازمان  ذخيره مي شوند (ذخيره سازي به صورتي است كه بازيابي آن براحتي انجام مي شود .)
• توليد نسخه رقمي از ميكرو فيلم
در بخش اسناد ديجيتالي، توسط اسكنررول فيلم با سرعت بالا از ميكروفيلمها نيز اسكن تهيه مي شود و در صورت نياز به لوح فشرده تبديل مي گردد .