از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

دکتر محمود کاشانی

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 1422

دکتر محمود کاشانی، در 21 ام بهمن 1321 در تهران متولد شد. پدرش، آیت الله حاج سید مصطفی کاشانی، از مراجع تقلید در ایران و عراق بود. دبستان فرهنگ، نخستین جایگاه تحصیل او بود و چون آن مدرسه تعطیل شد، به دبستان تدیّن منتقل گردید. سپس دورة  دبیرستان را  در مدرسة پهلوی پی گرفت. وی به رغم علاقه به رشتة ریاضی، بنا به توصیة برادر بزرگ خود آقای مهندس سید ابوالحسن کاشانی، وارد رشتة ادبی مدرسة دارالفنون شد تا بتواند رشتة حقوق را دنبال کند.
  ایشان، در مهرماه سال 1340 وارد دانشکدة حقوق شد. پس از فوت آیت الله کاشانی، نزد آیت الله محمد غروی کاشانی رسید و در محضر ایشان بخش مهمی از دروس فقهی را فرا گرفت. در سال 1344، از دانشکدة حقوق کارشناسی گرفت و در همان سال در دورة دکترای حقوق -که در آن موقع پیوسته بود- شرکت کرد و در آزمون ورودی پذیرفته شد. در کنار آموزش دکترای حقوق، در دورة کارآموزی قضائی ثبت نام کرد و همزمان، دورة دو ساله کارآموز قضائی را نیز پشت سر گذاشت.
 پس از گذراندن دورة دکتری، به سربازی رفت و شش ماه در تهران خدمت نظامی کرد. سپس به مدت یک سال، به عنوان افسر وظیفه به قزوین منتقل شد. این دوره برای وی دارای اهمیت بود. زیرا پایان نامة دکترایش، زمینة نگارش و گردآوری اسناد و مدارک لازم را در این دوره فراهم آورد. موضوع پایان نامة وی، «نظریة تقلب نسبت به قانون» و  یا «روحیه های شرعی» بود که از مسائل مهم حقوقی و فقهی در حقوق ایران و حقوق همة کشورها به شمار می رفت.
 دکتر کاشانی، در سال 1350 از پایان نامة خود دفاع کرد و این پایان نامه به صورت کتابی در همان سال به چاپ رسید. این، تنها کتابی است که در این زمینه تا به امروز بود و باش دارد و مورد استفادة دانشجویان حقوق قرار می گیرد.
 در سال1350، کار تدریس در رشتة حقوق مدنی (بخشی از دروس فقهی) را در دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی آغاز کرد. در سال 1352، پروانة وکالت پایة یک دادگستری خودرا گرفت، ولی عملاً فعالیت چندانی در حرفة وکالت انجام نمی داد و بیش تر وقت خود را در دانشکده حقوق می گذراند.
 در سال 1355، پس از آن که رتبة دانشیاری حقوق را گرفت، با استفاده از فرصت مطالعاتی به پاریس رفت و حدود دو سال در فرانسه، به کار پژوهش و آشنائی با نظام حقوقی فرانسه پرداخت.
 وی، در سال 1357 به ایران برگشت و  برای تشکیل حزب جمهوری اسلامی، با آقایان شهید بهشتی، آیت الله رفسنجانی، آیت الله خامنه ای، شهید باهنر، آیت الله موسوی اردبیلی و  سید حسن آیت، همکاری کرد.
 از جملة کارهای مهم او، تدوین اسناد و جریانات دوران ملی شدن صنعت نفت است که در سال 1358، اولین کتاب خود را در این زمینه تحت عنوان قیام ملت مسلمان ایران در سی ام تیر هزار و سیصد و سی و یک، منتشر کرد. این اثر، در جای خود، نخستین تألیفی بود که در این زمینه انجام شد. در سال 1359، به کویت سفر کرد و در اجلاسی که در زمینة حقوق بشر تشکیل شده بود شرکت جست و به عنوان یکی از اعضای کمیسیون نگارش این کار گروه انتخاب شد.
 دکتر کاشانی، هم اکنون به تدریس حقوق و وکالت اشتغال دارد.

 


     

بازگشت