از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

دکتر جواد صدر

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 912

جواد صدر فرزند صدرالاشراف، در نوزدهم بهمن 1291، در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدائی، دیپلم خود را در رشتة ادبی، با رتبة شاگرد اولی، از دبیرستان دارالفنون دریافت کرد. وی، در سال 1311 وارد دانشکدة حقوق شد. در حین تحصیل، به عنوان مترجم فرانسه در شرکت ساختمانی اشکودا مشغول به کار شد. پس از گرفتن کارشناسی، بر اساس توصیة پدرش به دکتر حکمت (وزیر معارف)، برای تحصیل عازم پاریس شد و در رشتة دکتری حقوق تحصیل کرد. پس از بازگشت به ایران، با کمک دکتر حکمت، به وزارت کشور رفت و در آن جا مشغول به کارشد.
 در شهریور 1320 به وزارت امور خارجه منتقل شد و در 1324، به عنوان دیپلمات به سفارت ایران در فلسطین رفت که مأموریتش دو سال به درازا انجامید. پس از بازگشت، در سال 1327 به ادارة حقوقی وزارت امور خارجه رفت و پس از مدت کوتاهی، به ریاست دفتر عبدالحسین هژیر، نخست‌وزیر وقت، منصوب شد. با انتخاب شدن رزم‌آرا به عنوان نخست‌وزیر، به وزارت خارجه بازگشت ولی دوباره به وزارت کشور انتقال یافت.
 پس از کودتای 28 ام مرداد، دکتر صدر به عنوان کاردار ایران در بلگراد منصوب شد و به دنبال آن دو سال و نیم نیز، رایزن ایران در اسپانیا بود. وی در سال 1336، به ایران بازگشت و معاونت پارلمانی وزارت کشور را بر عهده گرفت. ازجملة مسئولیت‌های دیگر صدر، معاونت سیاسی وزارت امور خارجه، در سال 1337 بود که به مدت چهار سال در آن جا خدمت کرد و بعد، به عنوان سفیر ایران در ژاپن منصوب شد.
 جواد صدر، سرانجام در کابینة حسنعلی منصور، عهده‌دار سمت وزارت کشور گردید که به دنبال ترور منصور، همین مسئولیت را در ابتدای تشکیل کابینة هویدا عهده‌دار شد و پس از چندی، مسئولیت وزارت دادگستری به وی محول گردید.
 ایشان در سال 1347، از وزارت استعفا کرد و در سن 59 سالگی درخواست بازنشستگی داد. وی با تأسیس یک دفتر حقوقی، با چند نفر از وکلای دادگستری مشغول به کار شد.
 جواد صدر پس از جریان پانزدهم خرداد -که به بازداشت امام خمینی (ره) انجامید- به عنوان نمایندة دولت، مأمور شد با امام خمینی مذاکره کند. امام خمینی، پس از شنیدن شرایط شاه و دولت، حاضر به پذیرفتن مذاکره نشد. زیرا اعتقاد داشت که رژیم سلطنت اصلاً نباید باشد! یعنی این مذاکرات دیگر فایده ای نداشت.
 دکتر جواد صدر،  در سال 1379 چشم از جهان فروبست.

 


     

بازگشت