از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

دفتر تاریخ شفاهی دانشگاه کانکتیکوت

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 832

دفتر تاریخ شفاهی دانشگاه کانکتیکوت، در سال 1968 برای انجام پروژة تاریخ شفاهی تأسیس شد، اما در اواخر دهة هفتاد، در جهت پاسخگوئی  به افزایش علایق حرفه ای  نسبت به این شیوة تحقیقی، فعالیت در خوزه تاریخ شفاهی توسعه پیدا کرد.
مورخان در این دفتر، منابع دست اول تاریخی را ازطریق انجام طرح تاریخ شفاهی و ضبط مصاحبه، توسعه می بخشند؛ فن تحقیقی ارزشمندی که دسترسی بیش تر به منابع تاریخی را ممکن می سازد. سپس، مصاحبه ها برای سهولت استفاده پژوهشگران پیاده می شوند. اسناد ضبط شده و پیاده شده در مرکز تحقیقات توماس جی .داد، برای بهره برداری محققان و علاقه مندان ارائه می-شوند. بهره گیری از این منابع آرشیوی برای دانشجویان و محققان حرفه ای، بلا مانع است و تهیة روگرفت از آن ها میسر می باشد .
دفتر تاریخ شفاهی دانشگاه کانکتیکوت، علاوه براین ها از پروژه های دیگر دانشگاه، با موضوعات متنوع نیز حمایت می نماید .
برخی از پروژه های منتشر کردة این مرکز، عبارت اند از: شاهدان نورنبرگ، صدای جنگ جهانی دوم، مردم  کانکتیکوت و .... .
فهرست کاملی از طرح ها و مصاحبه های این دفتر، در نشانی زیر قابل مشاهده است:
 http://www.oralhistory.uconn.edu/catalog.html

 

 


     

بازگشت