از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
صدا، بهمن 88

صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي، جايگزين صداي ماندگار است كه در سال گذشته در گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد ملي تهيه مي شد.

هدف ازفراهم ساختن مجموعه خبري صدا، اطلاع رساني در زمينه اخبار و رويدادهاي تاريخ شفاهي در سال 1388 در ايران و جهان است.

 

اخبار
آشنايي با موسسه ها
معرفي نويسنده
معرفي مجموعه هاي گروه اطلاع رساني منابع ديداري - شنيدار ي
يادآور