از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

استاد عباس سحاب

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 1317

استاد عباس سحاب، در سوم دی سال 1300، در قریة فم از محال تفرش متولد شد. پدرش، درآن زمان رئیس فرهنگ نهاوند بود. وی، تحصیلات خود را در تفرش، نزد آخوند ملاحسین شاهمیری آغاز کرد و به فراگیری قرآن و علوم حوزوی پرداخت. در سیزده سالگی، اولین بار نقشة ایران را در مدرسه ترسیم کرد که مورد تشویق مهدی رهنما، معلم خود قرار گرفت و از آن پس نیز، با علاقه این حرفه را دنبال کرد. پس از چندی به تهران آمد و  تحصیلات خود را ادامه داد و با تلاش فراوان، موفق به ورود به دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران شد. بعد از اتمام تحصیل، به استخدام وزارت کشاورزی درآمد.
عباس سحاب، به دلیل علاقة وافر به دانش جغرافیا، همراه با پدر، سنگ بنای نخستین مؤسسة جغرافیائی و کارتوگرافی خصوصی ایران را گذاشت و برای تهیة نقشه‌های مناطق گوناگون ایران، به بیش از سی هزار شهر و روستا سفر کرد. اولین نسخة نقشة لاتین در ایران نیز، در همین مؤسسه تهیه شد و در سال 1335 در چاپخانة مجلس به چاپ رسید.
ایشان در این مؤسسه، بالغ بر 1600 جلد انواع کتاب، نقشه، نمودار و مانند این ها به چاپ رساند که ازآن جمله، می‌توان به فرهنگ خاورشناس‌ها و دائرة المعارف مربوط به تاریخ اسلام اشاره کرد.
عباس سحاب، در سال 1343، با همکاری مؤسسة کلمبوس آلمان،  اولین کرة جغرافیائی را به خط فارسی تولید کرد و با ابداع سبکی نوین در تولید نقشه‌های جغرافیائی، به عنوان یکی از نقشه‌نگاران صاحب سبک در دنیا مطرح شد.
عباس سحاب، ناشر صدها اطلس و نقشة جغرافیائی در زمینة استان‌های ایران، کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس است.
از دیگر آثار بزرگ و ارزشمند او، تألیف و تدوین اطلس چهارده قرن هنر اسلامی، به دو زبان فارسی و انگلیسی در 20 مجلد می باشد. تألیف این مجموعه، با حمایت یونسکو و در زمان حیات استاد ادامه داشت، لیکن متأسفانه به انجام نرسید. تنها جلد دوم آن تحت عنوان هنر خوشنویسی از آغاز تا امروز،  به دو زبان فارسی و انگلیسی، در سال 1381 چاپ و منتشر شد.
از دیگر یادگارهای استاد، می‌توان از کتابخانة جغرافیائی سحاب نام برد که در نوع خود بی-نظیر است و شامل کتاب هائی در زمینة جغرافیا، کارتوگرافی و تاریخ هنر می شود.
استاد عباس سحاب، در چهارده فروردین 1379 دار فانی را وداع گفت.


     

بازگشت