از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

گشایش آرشیو تاریخ شفاهی جنبش استقلال خواهی هند

تاريخ خبر : 14/4/1390امتياز بده :ارسال به دوستتعدادمشاهده : 780

به تازگی آرشیو منحصر به فردی، اولین بار به صورت برخط (آنلاین) در دسترس همگان قرار گرفته است. این آرشیو، شامل بیش از سیصد مصاحبه با شاهدان و مبارزان جنبش استقلال-خواهی هند، به رهبری مهاتما گاندی است.این مجموعه، متعلق به مرکز مطالعات جنوب آسیای دانشگاه کمبریج است و بیش از 500 ساعت مصاحبة صوتی و ده هزار متن مصاحبه را شامل است. مصاحبه ها در دهة 1960 و 1970، به عنوان جزئی از طرح بزرگ حفظ یادمان های حضور بریتانیا در هند، با اعضای جنبش استقلال خواهی هند و افرادی که گاندی را می شناختند، انجام شده است. کاست های اصلی و نوارهای حلقه به حلقه، به دلیل ترسی که از بابت فرسایش آن ها در اثر کاربرد بیش از حد وجود داشت، کاملاً بی مصرف شده بودند. 
طی سه سال گذشته، انتقال این منابع از نوارهای اصلی به فایل های رقمی (دیجیتالی) انجام گرفته است. از زمانی که این مصاحبه ها ضبط شده است. استفاده از آن ها با جدیت محدود شد، و این کار، برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت فیزیکی صورت گرفت. اینک فناوری از نابودی این مجموعه جلوگیری کرده است و این منابع با ارزش، برای همة مردم در چهارگوشة جهان قابل شنیدن است.
این مجموعة مصاحبه، شامل اطلاعات ارزشمند و شواهدی از نافرمانی مدنی گاندی و مبارزات غیر دوستانه مردمی است که او را می شناختند و به او کمک می کردند. بعضی مصاحبه شوندگان، فاش کرده اند که چگونه این تلاش ها، گاهی شکننده و ضعیف بوده است.
آرشیو تاریخ شفاهی مطالعات جنوب آسیا، به صورت برخط در دسترس عموم قرار دارد. از طریق این پایگاه، می توان مصاحبه ها و یا کلیدواژه های آن ها را جستجو کرد. اسامی مصاحبه شدگان، به طور الفبائی تقسیم بندی و مرتب شده است. با کلیک کردن بر روی حرف مربوطه، نامهای زیرمجموعة آن حرف جستجو می شود. در زیر نام هر مصاحبه شونده، مشخصات مصاحبه از قبیل تاریخ انجام مصاحبه، نام مصاحبه گر و نیز اطلاعاتی دربارة شرایط فنی تبدیل نوار به فایل رقمی، نمایش می یابد. در بخش پائینی صفحه، با کلیک بر روی شمایل (آیکون) صدا، می توان فایل صوتی را به طور کامل شنید. همچنین با کلیک بر روی عبارت متن مصاحبه، می توان متن آن را دریافت و مطالعه کرد. این اطلاع رسانی، به صورت رایگان انجام می پذیرد.  
http://www.varsity.co.uk/news/1687


     

بازگشت