از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

طرح ملی داستان زندگی در کتابخانة ملی انگلیستاريخ درج خبر :
پنلوپه ليولي، 5 ژوئن 2009
در كتابخانة ملي انگليس، سندي صوتي چند ساعته اي وجود دارد كه در اين آن چارلز ديكنز زندگي خود را بيان و در مورد آثارش صحبت مي كند.به همين ترتيب، از تنيسون و كارلايل نيز اسناد صوتي وجود دارد كه در آينده پژوهشگران تاريخ اجتماعي و تاريخ ادبيات مي توانند از آنها استفاده كنند.
از بيست سال پيش تاكنون، آرشيو صداي انگليس، يك پروژة ملي تاريخ شفاهي را به نام داستان زندگي، سرپرستي مي كند.در اين طرح، جنبه هاي مختلف تجربيات ملي در قرن 20 و پس از آن جمع آوري مي شود.پروژه هاي زيادي در اين رابطه به اتمام رسيده است؛ مانند پروژه تاريخ شفاهي صنايع فولاد، غذا، صنعت نفت و بازماندگان قربانيان جنگ جهاني دوم.از سري مصاحبه هاي انجام شده، در سال گذشته كتاب حيات تجاري به چاپ رسيد و اكنون كتاب زندگي نويسندگان در دست آماده سازي است.
تاريخ شفاهي مكملي مهم و اساسي براي تاريخ مكتوب است.سريع و جالب است و شنونده به طور خصوصي اطلاعاتي را دريافت مي كند.گويي صداي تاريخ را در وجودمان احساس ميكنيم.تاريخ شفاهي به ما اين امكان را مي دهد كه بدانيم شغل يك جوشكار، يك پزشك و يك كتابفروش در قرن بيستم چگونه بوده و چه مشخصه هايي داشته است.اينها انواع موضوعاتي است كه در مصاحبه هاي اين پروژه دنبال شده است.به اين وسيله 2000 صدا جمع آوري شده كه گوياي داستان زندگي مردمان انگليس است.
تاريخ شفاهي، تُن صدا، حالت و تأكيدها در گفتار را فراتر از مدارك چاپي خشك و بي حالت منعكس مي كند.نسل هاي بعدي قادر خواهند بود به داستان زندگي نويسندگان امروز گوش بدهند و بصيرت خاصي را در مورد كساني كه در پشت عناوين كتاب ها قرار دارند، پيدا كنند.
به نقل از :             www.telegraph.co
www.glyndebourne.com    عكس از اين آدرس برداشته شد

   


 
 
 

بازگشت