از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

روش کار تاریخ شفاهی در آرشیو ملی فرانسهتاريخ درج خبر :كارگاه آموزشي نظريه هاي آرشيوي از تاريخ 26 لغايت 30  ارديبهشت ماه سال جاري توسط سه تن از كارشناسان ارشد آرشيو ملي فرانسه و با همكاري بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران و روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران برگزار شد.بخشي از اين كارگاه به توضيح دربارة فعاليت هاي تاريخ شفاهي در آرشيو ملي فرانسه اختصاص پيدا كرد. در اين باره گفته شد كه اسناد تاريخ شفاهي به طور خودبخودي در دستگاه هاي دولتي وجود ندارد و دستگاه ها خود به خلق اين اسناد مي پردازند.
اين اقدام به اين دليل صورت مي گيرد كه آرشيو ادارات همه جوانب فعاليت هاي اداري را نشان نمي دهد و به اين دليل مصاحبه هايي با افراد مطلع انجام مي شود و به اين وسيله اطلاعات آرشيو هاي ادارات را كامل مي كنيم.به عنوان مثال پژوهشي دربارة ايجاد نظام تأمين اجتماعي در فرانسه انجام شده  و از اين طريق حدود 400 ساعت مصاحبه با كاركنان مختلف ـ از سطح كارمند گرفته تا مديران ـ انجام شده است.
همچنين طرح هايي دربارة شروع به كار نهاد تحقيقات فرانسه، نهاد كشاورزي و وزارت دفاع فرانسه انجام شده است.وزارت خارجه هم مصاحبه هايي را با وزراي امورخارجه و سفيران داشته است. اين مصاحبه ها در ابتدا از افراد مسن تر شروع مي شود.مصاحبه هاي تاريخ شفاهي در تمام دواير دولتي انجام شده است.
مشكلي كه در مورد اين اسناد وجود دارد، مشكل حفظ و نگهداري و همچنين مشكلات حقوقي مترتب بر آنها است.در مورد اين منابع اين سئوال مطرح است كه آيا آنها دولتي هستند يا خصوصي؟ حق مؤلف متعلق به كيست؟
براي حل اين مشكلات آرشيو ملي فرانسه مالكين اين منابع را تشويق مي نمايد كه مالكيت خود بر اين منابع را به آرشيو ملي تفويض نمايند.چيزي كه بايد در مورد منابع تاريخ شفاهي دانست، اين است كه استفاده از آنها تنها به همراه ساير اسناد است كه پاسخگو مي باشد و خودشان به تنهايي براي پژوهش هاي تاريخي كفايت نمي كنند.
آرشيو ملي فرانسه اعتقاد دارد كه براي انجام مصاحبه ها بايد پرسشنامة استانداردي وجود داشته باشد و هرچه پرسش ها استانداردتر باشند، كار راحت تر صورت مي گيرد.

 
 
 

بازگشت