از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

جایزة تاریخ شفاهیتاريخ درج خبر :15 مه 2009 كن برنز(ken Burns )، مستند ساز شناخته شدة آمريكايي، جايزة تاريخ شفاهي را از انجمن تاريخ زنده دريافت كرد. او سي سال پيش طرحي را از كتابخانة راجرز براي ساخت فيلمي دربارة پل بروكلين دريافت كرده بود. طي سي سال گذشته او روش واحدي را براي ساخت فيلم مستند پايه گذاري كرد. فيلم هايي دربارة جنگ جهاني دوم، جنگ داخلي در امريكا، موسيقي جاز و ورزش بيس بال از جمله آثار او هستند. در پائيز امسال فيلم 6 قسمتي او  دربارة پارك هاي ملي امريكا به نمايش درخواهد آمد.
 
او طي سخنراني در مراسم اهداي جايزه گفت كه خودش را شبيه به مكانيكي مي داند كه در كاپوت را بلند مي كند تا ببيند كدام قسمت از موتور خوب كار نمي كند.همچنين در سخنراني خود ابراز داشت كه چگونه در هنگام ساخت سريال مستند جنگ جهاني دوم، خودش را در منزل كهنه سربازي يافته بود كه داستان هاي حيرت انگيزي از جنگ بيان مي داشت؛ داستان هايي كه حتي خانوادة آن سرباز قديمي نيز هنوز از زبان وي نشنيده بودند. برنز اين لحظه ها را «تولد آني خاطره» ناميد.
 
او براي ساختن پل بروكلين، از عكس هاي سياه و سفيد و نوارهاي خبري صوتي و شبيه سازي استفاده كرد.
جايزه اي كه به برنز تعلق گرفت به احترام استيفن امبراس(Stephen E. Ambrose)، مورخ تاريخ جنگ جهاني دوم، به نام وي نامگذاري شده است. امبراس كه اكنون فوت كرده است دربارة برنز گفته بود كه در كشور او بيشتر مردم تاريخ را از فيلم هاي برنز فرامي گيرند تا از راه هاي ديگر.
 
اغلب فيلم هاي برنز، موضوعي تاريخي دارند. يكي از آثار برجستة وي، فيلم زندگي مارك تواين است كه با توجه به دست نوشته ها و متون اصيل باقي مانده از وي و نيز حضور در مكان هايي كه مارك تواين در آنجا زندگي و نويسندگي مي كرده، تهيه شده است.
برنز در اين مورد مي گويد:در آن مكان ها هر چه را كه بوي تواين و كار او در صد سال پيش را مي داد، به روي نوارهاي خود منتقل كرديم.   

www.mycentraljersey.com/article
 www.magiran.com
 
 
 

بازگشت