از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
پربازدید ها
 
صدا، آذر 88

صدا، جُنگ خبري تاريخ شفاهي، جايگزين صداي ماندگار است كه در سال گذشته در گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد ملي تهيه مي شد.

هدف ازفراهم ساختن مجموعه خبري صدا، اطلاع رساني در زمينه اخبار و رويدادهاي تاريخ شفاهي در سال 1388 در ايران و جهان است.

 

اخبار
آشنايي با موسسه ها
معرفي مجموعه هاي گروه اطلاع رساني منابع ديداري - شنيدار ي
معرفي نويسنده
مقدمه يادآور

يادآور بخشي از تازه هاي تاريخ شفاهي است كه به منظور يادآوري مناسبت هايي نظير تولد و يا فوت بزرگاني كه مصاحبه تاريخ شفاهي با آنها در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران انجام و به ثبت رسيده است، تهيه شده است.
يادآور ها