از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

پرویز شهریاریتاريخ درج خبر :
پرويز شهرياري، در دوم آذر  1۳۰۵، در شهر كرمان متولد شد.

در اوايل نوجواني، پدر خود را از دست داد و براي امرار معاش، به ­ناچار كارگري مي­ كرد و همزمان تحصيل خود را ادامه مي­ داد. بعد از گذراندن دورة اول دبيرستان، وارد دانشسراي مقدماتي كرمان شد و دورة آن­جا را با موفقيت سپري كرد. سپس به تهران آمد و جهت آمادگي در آزمون، در كلاس­هاي تكميلي دانشسرا در رشتة رياضي ثبت نام كرد و موفق به اخذ ديپلم شد. پس از آن، در سال 1325 وارد دانشكدة علوم شد و در سال ۱۳۳۲، در رشتة رياضي از دانشكدة علوم فارغ‌التحصيل شد. از آن پس، به تدريس در دانشكدة فني دانشگاه تهران، كلاس‌هاي روزانه و شبانة دانشگاه تربيت معلم و مدرسة عالي علوم اراك مشغول شد. شهرياري، در دوران پرالتهاب سياسي دهة۲۰، به مبارزة سياسي روي آورد و و در فروردين ۱۳۲۸، پس از سوءقصد به جان محمدرضا پهلوي، بازداشت شد و به زندان افتاد. زبان روسي را در زندان فرا گرفت و دست به تأليف و ترجمه زد. تاريخ حساب تانون را، در زندان ترجمه كرد .

در سال 1342، به دعوت دكتر خانلري به مجلة سخن رفت و سردبيري مجلة سخن علمي را بر عهده گرفت. با تأسيس وزارت علوم در سال 1352، به دعوت دكتر مجيد رهنما (اولين وزير علوم) به آن وزارتخانه رفت و سرپرستي دفتر ترويج علوم را به عهده گرفت. وي، در طي مدت همكاري با آن­جا، هشت جلد كتاب و يك مجله به نام مسائل دانشگاهي، منتشر كرد. همچنين، در همان سال­ها در دانشگاه آزاد پيش از انقلاب، انتشار دو مجله را با نام‌هاي آشتي با رياضيات و آشنائي با دانش، آغاز كرد. بعد از انقلاب، انتشار مجلة آشتي با دانش متوقف شد، ولي انتشار مجلة آشتي با رياضيات را ادامه داد و بعدها آن را با نام آشنائي با رياضيات تا اسفند 72 به چاپ رساند.

نامبرده، با تأليف كتاب‌هاي رياضي در فاصلة ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۲ و هم‌زمان با آن، تأليف و ترجمة صدها كتاب در تاريخ و آموزش رياضيات، توانست نقش مهمي در پرورش فكري دانش آموزان و دانشجويان ايفا كند. شهرياري، با تأسيس دبيرستان‌هاي خوارزمي و مرجان، سعي كرد محيطي مناسب براي رشد جوانان كشور فراهم كند.

پرويزشهرياري، در سال 1345 موفق به دريافت نشان درجهٔ يك علمي از وزير آموزش و پرورش وقت، دكتر خانلري شد و  در سال 1384، به عنوان چهرة ماندگار در رشتة آموزش رياضيات معرفي شد.

 

 

 

 
 
 

بازگشت