از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

احمد منزویتاريخ درج خبر :
احمد منزوي، در سال 1304 در خانواده‌اي روحاني در سامرا زاده شد.

پدرش حاج شيخ آقابزرگ تهراني، نگارندة دايرة‌المعارف بزرگ كتابشناسي «الذريعة الي تصانيف الشيعه» و «طبقات اعلام الشيعه» مي‌باشد. آقا بزرگ، در كنار مشروطه‌خواهان بود و پس از آن­كه مشروطيت در مسير دلخواه ايشان قرار نگرفت، از سياست كناره گرفت و به شهر سامرا كوچيد.

احمد منزوي، تا حدود دوازده سالگي در آن­جا بود. بعد همراه خانواده به نجف رفت و در آن شهر ساكن شد.كلاس ششم ابتدائي را در مدرسة علوي ايرانيان در شهر نجف گذراند و ضمن تحصيل، در مغازة دوزندگي به شاگردي پرداخت. ادبيات فارسي را، نزد عمويش حاج محمدابراهيم بهشتي‌پور و جامع­ المقدمات را، نزد شاگردان پدرش آموخت.

در سال 1322 براي ادامة تحصيل به تهران آمد و در مدرسة سپهسالار، جايگزين شد. كلاس دوازدهم ادبي را همراه داوطلبان در مدرسة دارالفنون تهران گذراند و  در خرداد 1327، در رشتة معقول از دانشكدة معقول و منقول( دانشكدة الهيات)، با درجة كارشناسي فارغ‌التحصيل شد و به كار دبيري در شهرستان انزلي پرداخت.

در مدت اقامت در بندر انزلي ـ­كه با رويداد پانزدهم بهمن 1327 مصادف شد­ـ به اتهام عضويت در حزب توده بازداشت شد و به زندان افتاد. پس از آزادي از زندان، به تهران آمد و در دبيرستان پانزدهم  بهمن مشغول دفترياري شد و پس از پانزده سال خدمت، بازنشسته شد.

نخستين استادش در زمينة كتابشناسي، پدر بزرگوارش بود كه 2-3 سالي پس از انتقال از سامره به نجف، به چاپ ذريعه پرداخته بود. وي، در غياب برادرش، دكتر علي نقي منزوي، در غلط‌گيري به پدرش ياري مي‌‌رساند و بدين­گونه، به كار كتابشناسي كشانده شد. پس از مراجعت به تهران، در محضر و تحت نظارت استادان اين فن از جمله برادرش (دكتر علي­نقي منزوي) استاد محمدتقي دانش پژوه و استاد ايرج افشار، سه كار عمده را انجام داد: فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة شخصي استاد مفتاح، فهرست كتابخانة ملك و فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة مجلس شوراي ملي.

حاصل كار وي، چاپ چند مجلد از ذريعه و فهرست‌‌هائي از كتابخانة مجلس و ملك، به ياري و نظارت استادان فوق و همچنين، نگارش و چاپ ٦ مجلد فهرست نسخه‌هاي خطي فارسي بود.

احمد منزوي، براي فراهم ساختن فهرست مشترك از همة نسخه‌هاي فارسي، در سال 1356  سفري به شبه قاره هند كرد. آن­ گاه از سوي دولت پاكستان، در مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان به كار تحقيق در نسخه‌هاي خطي فارسي گمارده شد و  نزديك به شانزده سال در پاكستان ماند. وي در اواخر سال 1369، به علت بيماري به تهران بازگشت.

حاصل كار وي در پاكستان، نگارش و چاپ چهار مجلد فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانة گنج‌بخش بود كه تنها نسخه‌هاي فارسي را در بر مي‌گرفت. از ديگر كارهاي وي در اين دوره، مي‌توان از نگارش و چاپ سعدي بر مبناي نسخه‌هاي خطي پاكستان به مناسبت هشتصدمين سالگرد  تولد سعدي، نگارش و چاپ چهارده مجلد فهرست مشترك نسخه‌هاي خطي فارسي پاكستان و پايه‌گذاري نگارش فهرستوارة كتاب‌هاي فارسي، نام برد.

وي، پس از برگشت به ايران، در مركز دائرة­المعارف بزرگ اسلامي،  طرح فهرستوارة كتاب‌هاي فارسي را به مرحلة اجرا درآورد. او تأليفات و تصحيحات بسياري انجام داده كه از آن جمله، مي­توان به آثار زير اشاره كرد:

تصحيح مصطفي المقال في مصنفي علم­الرجال، نوشتة شيخ آقا بزرگ تهراني، همكاري در نگارش و چاپ شش مجلد فهرست كتابخانة مجلس شوراي ملي، ويرايش و چاپ هشت مجلد الذريعة الي تصانيف الشيعه (كار شيخ آقا بزرگ تهراني) تحرير، تنظيم و تحشية دو مجلد ادبيات فارسي بر مبنا  تأليف استور،فهرست نسخه‌هاي خطي مركز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، فهرست مشترك نسخه‌هاي خطي فارسي علوم قرآني در پاكستان و... .

 

يادآوري:

شهر ري را در اصطلاح حوزه، زاويه مي­گويند؛ و از آن­جا كه خانوادة شيخ آقا بزرگ تهراني مقيم شهر ري يا همان زاويه شدند، فرزندان او و از جمله احمد را، منزوي يعني زاويه ­نشين خواندند كه به معني ري­زي يا رازي مي­باشد.

 
 
 

بازگشت