از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

بزرگداشت یاد حماسه عاشوراتاريخ درج خبر :
بر پاية روايات شيعه، سوگواري برحسين بن علي (ع)  را،  پيامبران متعدد پيش از رسول خاتم (ص) انجام مي داده  اند. شخص پيامبر اسلام (ص) نيز، بر حسين، نوادة خود مي­ گريست  و مي  فرمود: حسين، از من است و من، از حسين  ام.

گراميداشت حماسة حيات بخش حسيني را پس از واقعة عاشورا، امامان  ـ ­عليهم السلام ­ـ  نيز مورد تأكيد و توجه فراوان قرار مي دادند. در ميان ملل اسلامي ، ايرانيان  كه بيش از همه پذيراي فرهنگ تشيع و پيروي از معارف ولائي خاندان نبوي بوده  اندـ قدر ايام محرم را به­ خوبي پاس داشته ­اند و اين ماه، به­ حق ماه بيداري و روشنگري شناخته شد. آنچه را در محرم سال 61 هجري رخ داد، مي­توان در واقع روياروئي وارث تمام خوبي­ ها در برابر پرستندگان ظلمت هواي نفس دانست و روح بيدارايراني، چه نيكو اين معنا را دريافت و حق طلبي و عشق را، با برپائي هر سالة حماسه عاشورا، برفراز تمام اعتقادات و سنت ­هايش مزين كرد. رفته رفته پيام محرم، پرچم اسلام راستين را در ميان ايرانيان برافراشت و ندبه بر حسين بن علي (ع)، ماية شفاي سينه ها و هدايت مكرر حركت ­هاي شخصي و اجتماعي دانسته شد. 

اما شكل­ گيري شيوه هاي سنت عزاداري محرم در ايران  و در بستر تاريخ اين سرزمين، از مباحث فرعي و در عين حال، جالبي است كه مي توان آن را افزون بر مطالعة موردي، در لابه ­لاي كلام متخصصان مربوط نيز جستجو كرد.

خوشبختانه يكي از جلسات مصاحبة تاريخ شفاهي با دكتر عبدالمحمد آيتي(مترجم قرآن)، به بررسي عزاداري سنتي در شهر بروجرد اختصاص يافته است كه در عين حال، واجد تاريخچه اي از بزرگداشت محرم در سرزمين ايران نيز مي باشد. متن اين مصاحبه، در فصلنامة گنجينة اسناد، شمارة 71 (پائيز 87) مندرج است.

 

http://journals.nlai.ir/ganjine/browse.php?mag_id=41&slc_lang=fa&sid=1

 

 
 
 

بازگشت