از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

رونالد جی. گرل RONALD J. GRELEتاريخ درج خبر :
 

رونالد جي. گرل، رئيس دفتر پژوهش تاريخ شفاهي دانشگاه كلمبيا و رئيس سابق انجمن تاريخ شفاهي امريكاست. او، اجلاس­ هاي گسترده­اي در زمينة نظريات و روش­ هاي تاريخ شفاهي برگزار كرده است و كتاب­ هاي متعددي دربارة تاريخ شفاهي، به رشتة تحرير درآورده است.كتاب بسته­ هاي صدا [1]و اجلاس سالانة بين المللي تاريخ شفاهي 1990، از اوست.

كتاب بسته هاي صدا، هنر تاريخ شفاهي ـ­كه در سال 1985 منتشر شده است­ـ يكي از دو كتاب گرل است. اين كتاب، شامل مجموعه مقالات تخصصي در زمينة نظريه­ ها و روش­ هاي عملي تاريخ شفاهي است.

كار مورخان شفاهي، چيست؟ تا قبل از انتشار اين كتاب، تاريخ شفاهي، فعاليت آرشيوي به شمار مي­رفت و مصاحبه­ ها، مخزني از داده ها و اطلاعات شمره مي­شد. اين كتاب، نشان داد كه مصاحبه، يك رشته روابط منطقي مستتر در زبان، كار اجتماعي و تصور تاريخي است. اين كتاب، مي گويد: مورخان شفاهي، علاوه بر آن كه به گذشته توجه مي كنند، بايد دربارة اين كه چه كاري مي­خواهند انجام دهند، فكر كنند و بگويند چه نوع مستندسازي ­اي مي­ خواهند انجام دهند و چگونه مي­ توانند آن را بهتر كنند. اين كتاب، نظريه و روش را از را ه تجزية ساختارهاي اوليه در مصاحبه، در هم مي آميزد. اين كتاب، حاوي تفكر تازه­اي دربارة ماهيت روايت و گفتگو است و زمينة نويني در بررسي كار ميداني، در مورد برخي شخصيت ها ارائه مي­نمايد. كتاب، در عين حال كه به­شدت نظري است، راهكارهاي عملي را هم براي انجام مصاحبه ارائه مي دهد. از ملاحظات نسبتاً آسان و ساده به سمت جريانات پيچيده پيش مي­ رود. اين كتاب، براي طيف­ هاي گوناگوني از دانشجويان رشته ­هاي تاريخ ، جامعه شناسي، انسان شناسي و ادبيات معاصر، درخور استفاده است. كتاب، به درك روش­ ها و مفاهيمي كمك مي­كند كه هنوز جاي آن­ها براي آغاز يك بحث جدي باز نشده است.

 

 

 

 

 1. ENVELOPES OF SOUND

 
 
 

بازگشت