از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

تاریخ شفاهی یوم النکبهتاريخ درج خبر :
يوم النكبه يا روز نكبت، اصطلاحي است كه اشاره به جنگ اسرائيل و فلسطين در سال 1948 دارد كه در نتيجة آن، هزاران فلسطيني به اجبار ترك وطن كردند و آوارة سرزمين­ هاي ديگر شدند. به عبارت ديگر، اشاره به روز نكبتي دارد كه در آن روز، دولت اسرائيل پايه­ گذاري شد. هر ساله در روز پانزدهم ماه مه، فلسطينيان با برگزاري تظاهرات و تجمعات اعتراضي، از سالگرد اين رويداد به عنوان سالگرد نكبت ياد مي كنند.

در جريان درگيري سال 1948 ـ­كه سرانجام به تأسيس دولت اسرائيل انجاميدـ بيش از هفتصد هزار فلسطيني آواره شدند.

طرح تاريخ شفاهي النكبه ـ­كه با همت وبگاه يادمان فلسطين http://www.palestineremembered.com از سال 2003 آغاز شده است­ـ درصدد مستندسازي اطلاعات مربوط به شهرهاي سرزمين فلسطين است كه اينك در اشغال دولت اسرائيل مي­باشد.

در اين پايگاه، اهداف پروژه چنين تبيين شده است:

1.     به كارگيري تلاش فزون­تر، براي تصويرسازي شهرهاي موطن مهاجران در دورة قبل و بعد از يوم النكبه؛

2.     ضبط گويش ­هاي محلي، سنت­ها، فرهنگ عامه و رويدادهاي اجتماعي؛

3.  مستندسازي حوادثي كه به روز نكبت انجاميد مانند درگيري با دسته هاي اسرائيلي، خريد اسلحه، تأثير كشتار ديرياسين، پيشنهاد سازمان ملل براي جداسازي فلسطين و ... .

انگيزة اجراي طرح نيز، چنين اعلام شده است: حفظ تجربه ­هاي مهاجراني كه در كهنسالي به سر مي­ برند، همچنين افزايش حس همبستگي در ميان فلسطيني­ ها با ارجاع دادن آن به گذشتة خود، انتشار مصاحبه­ هاي جمع ­آوري شده از طريق وبگاه و در دسترس قرار دادن آن­ ها براي پژوهشگران و مورخان و فعالان حقوق بشر و ايجاد پايگاه دادة متمركز دربارة فلسطين.

از مجراي اين طرح، تاكنون 450 مصاحبه با فلسطيني ها  شامل 1600 ساعت مصاحبه انجام شده است و از همين طريق، اطلاعات مربوط به 250 شهر و شهرك جمع آوري شده است. اطلاعات مذكور، تنها شامل مصاحبه نيست، بلكه نقشه­ ها و عكس­ هاي بي­شماري را نيز در بر مي ­گيرد. همچنين اطلاعات مرجع در مورد تاريخچة روابط فلسطين و اسرائيل و رهبران اسرائيل، ارائه شده است. كلية مصاحبه ­هائي كه تاكنون انجام شده است، با ذكر مشخصات دراين پايگاه براي شنيدن يا رؤيت ويديوئي علاقه ­مندان دسترس­ پذير است.

http://www.palestineremembered.com/OralHistory/Interviews-Listing/Story1151.html

در اين وبگاه، از مردم خواسته شده تا عكس­ هاي تاريخي خود را اسكن كنند و در پايگاه ذخيره نمايند. همچنين، از علاقه­ مندان درخواست  شده تا براي ادامة برنامه، به آن كمك مالي كنند. نكته ­اي كه به نظر بسيار جالب مي­ رسد، اين است كه حتا اسرائيلي­ ها نيز در اين پايگاه مورد خطاب قرار گرفته و از آن­ها نيز براي ارسال عكس و ارائة اطلاعات، طلب ياري شده است. چرا كه به نظر آن­ ها، همة اسرائيلي­ ها صهيونيست نيستند، بلكه بسياري از آن­ها براي اجراي عدالت در مورد فلسطيني­ ها، فعاليت­ هاي بشردوستانه دارند.

 

 
 
 

بازگشت