از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

دکتر احمد قهرمانتاريخ درج خبر :دكتر احمد قهرمان در سال 1307 در بابل به دنيا آمد و دوران مدرسه را در اين شهر گذراند.

در سال 1329 براي ادامۀ تحصيل به تهران رفت و در دانشكدۀ علوم دانشگاه تهران پذيرفته شد. در سال 1333 ليسانس علوم طبيعي و در سال 1342 در رشتۀ علوم گياهي، فوق ليسانس گرفت. دكتر قهرمان، كار و فعاليت اقتصادي- فرهنگي خود را به ضرورت از دورۀ دبيرستان با نقاشي صحنۀ تئاتر و مديريت كتابخانه آغاز كرد. آنگاه با استخدام در ادارۀ آموزش و پرورش طي سال ­هاي 1333 تا 1338 به تدريس در دبيرستان­ هاي خرد، شرف، علميه، دارالفنون، انستيتو مريم و چند دبيرستان ديگر تهران پرداخت. سپس با عنوان دبير گياه شناسي تا سال 1342 در گروه زيست­ شناسي دانشكدۀ علوم دانشگاه تهران مشغول تدريس بود و از آن پس براي ادامۀ تحصيل به فرانسه رفت و در سال 1346 از دانشگاه مونپليه (Montpellier) دكتراي گياه ­شناسي گرفت و در بازگشت به ايران به ترتيب با درجۀ استادياري(1347) و دانشياري(1351) و استادي(1363) به تحقيق و تدريس در دانشكدۀ علوم دانشگاه تهران مشغول شد. او همچنين دوره ­هاي كوتاهي در شهرهاي اصفهان، اراك و اهواز نيز تدريس كرده بود.

دكتر قهرمان در كار پژوهش، آثار جديدي را از خود برجاي گذاشت. مهم­ترين اثر او مجموعه كتاب­ هاي فلور رنگي ايران است كه 26 جلد آن به چاپ رسيده و ايشان پيش ­بيني مي ­كرد كه تا هشتاد جلد آن تأليف و به جامعة علمي ايران و جهان ارائه شود. اين كتاب برنده جايزة بين­ المللي كتاب سال شده است. از ديگر آثار ايشان مي­ توان به خانواده ­هاي گياهي ايران و كتاب گياه ­شناسي پايه اشاره كرد. كتاب ديگر، كتاب تنوع زيستي گونه ­هاي ايران است كه به عنوان كتاب سال دانشگاه ­هاي ايران انتخاب شد و همچنين كتاب تنوع زيستي يا فلور گياهي ابرشهر تهران و كتاب تطبيق نام­ هاي كهن گياهان دارويي به نام ­هاي علمي، از ديگر آثار اوست.

دكتر قهرمان بيش از صد مقالۀ پژوهشي تأليف كرد كه 71 مقاله در مجلات بين ­المللي داراي نمايۀ جهاني(ISI) و بقيه در مجلات معتبر گياه ­شناسي داخلي و خارجي چاپ شده است.

دكتر قهرمان پايه گذار هرباريوم دانشگاه تهران بود كه در سال 1363 كار ساخت آن شروع و در بهمن 1367 افتتاح شد. اين هرباريوم داراي 5600 گونۀ گياهي از حدود 8000 گونۀ گياهي شناخته شدۀ ايران است.

دكتر احمد قهرمان، صبح روز يكشنبه نوزدهم آبان 1387 در سن هشتاد سالگي درگذشت.
 
 
 

بازگشت