از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

انتشار کتاب گفتگو با عبدالعلی دستغیبتاريخ درج خبر :به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفتة محمدهاشم اكبرياني، دبير مجموعة «تاريخ شفاهي ادبيات معاصر»، كتاب عبدالعلي دستغيب از اين مجموعه‌ به تازگي مجوز نشر دريافت كرده و از سوي نشر ثالث منتشر خواهد شد. گفت‌وگوي كتاب دستغيب را عبدالله مدني كه پيش‌تر گفتگوي كتاب «علي باباچاهي» را انجام داده، برعهده داشته است.

 
گفتني است پيش از اين، 9 مجلد از اين مجموعه منتشر و به دست علاقمندان رسيده است كه 5 مجلد اول در بارة صادق هدايت، صمد بهرنگي، محمود مشرف آزاد تهراني(م آزاد)، علي باباچاهي و هوشنگ گلشيري توسط نشر روزنگار و 4 جلد ديگر شامل گفتگو با : ليلي گلستان، ضياء موحد، عمران صلاحي و شمس لنگرودي توسط نشر ثالث به چاپ رسيده است.

همچنين مجلدهاي مربوط به مصاحبه با نصرت رحماني، مهدي غبرايي، مظاهر مصفا، منوچهر آتشي، فرخ تميمي، زين‌العابدين مؤتمن و احمدرضا احمدي در مراحل مختلف نشر قرار دارند.

قابل ذكر است روزنامة اعتماد در تاريخ شانزدهم مهر 88 به دليل اهميت مسئلة تاريخ شفاهي و به بهانة بررسي مشكلات موجود در اين پروژه، مصاحبه‌اي با محمد هاشم اكبرياني انجام داده كه به لحاظ طرح موضوعات مرتبط با اين حوزه بسيار خواندني است.

 
 
 

بازگشت