از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

مشاهده جزئيات

مجموعه ویژه تاریخ شفاهی هنگ کنگتاريخ درج خبر :از بيست و هشتم اكتبر 2009 شهروندان هنگ كنگي قادر شدند كه به مجموعة ويژة تاريخ شفاهي دسترسي پيدا كنند.

اين مجموعه در طبقة هجدهم كتابخانة مركزي وزارت امور داخلي هنگ كنگ با حضور مقام­ هاي رسمي و دانشگاهي افتتاح شد. «مجموعة خاص» تاريخ شفاهي حاوي اطلاعاتي در مورد تاريخ هنگ كنگ، زندگي اجتماعي، فرهنگ، آموزش و پرورش و سياست است.

با افزايش آگاهي نسبت به اهميت تاريخ شفاهي، وزارت امور داخلي طرح پايگاه تاريخ شفاهي هنگ كنگ را با راه­ اندازي مجموعة خاص تاريخ شفاهي هنگ كنگ در كتابخانة مركزي بخش خدمات امور فرهنگي و اوقات فراغت آغاز كرد.

اين مجموعه خاص دو هدف را دنبال مي­كند: جمع آوري اطلاعات و در دسترس عموم قرار دادن منابع گستردة تاريخ شفاهي در هنگ كنگ براي مطالعه و علاقة عمومي. اين برنامه درصدد است به اين وسيله درك عمومي را نسبت به ارزش تاريخ شفاهي به عنوان ابزاري براي حفظ ميراث و فرهنگ عمومي ارتقا و استفاده از تاريخ شفاهي در مطالعات هنگ­ كنگ را ترويج بدهد.

اطلاعاتي كه در ادبيات مكتوب يافت نمي­ شود اما داراي اهميت تاريخي است، به وسيلة تاريخ شفاهي حفظ مي­ شود و به مورخان كمك مي نمايد تا تصوير دقيق­تري را از گذشته بازسازي كنند. از آنجا كه مواد مضبوط، مستقيم ­ترين نگاه انساني به تاريخ را به دست مي­دهد و شاهدي است بر تغييرات در اجتماع و تحول سنت­ ها و آئين­ ها و ميراث فرهنگي، اين كار افق ­هاي مطالعات تاريخي را گسترش مي­دهد.

با ايجاد مجموعه خاص مردم مي­توانند به اين منابع و تحقيقات و انتشارات مربوط به آن دسترسي پيدا كنند و از برنامه ­هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم اطلاع ­رساني چند رسانه­ اي استفاده كنند.

علاقمندان همچنين مي­ توانند دربارة مجموعه خاص و مجموعه­ هاي تاريخ شفاهي در ساير مؤسسه­ ها از طريق وب­گاه موضوعي اطلاعات تاريخ شفاهي هنگ كنگ، مطالبي را بياموزند. 

 

www.hkpl.gov.hk/hkoralhistory 


 
 
 

بازگشت